Artikel 13: SIM-lock op zorgpolis?

04-07-2014


Guido Williams

Terwijl neurowetenschappers en filosofen zich al jaren buigen over de vraag of de vrije wil bestaat, heeft minister Schippers het antwoord al gevonden. De vrije wil bestaat! 

Vanuit haar gezichtspunt een logische deductie. Ze kan immers doen wat ze wil, dus waarom zou ze daaraan twijfelen? Sterker nog ze gunt die vrijheid ook aan anderen, te beginnen bij de zorgverzekeraars. Het aanpassen van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet moet daarvoor zorgen. Zorgverzekeraars kunnen dan besluiten om niet-gecontracteerde zorg niet te vergoeden. Dat betekent ook dat de vrije keuze van zorgaanbieder vervalt, tenzij je hiervoor extra betaalt.

Simlock op de ziel

Nu is meer betalen voor meer luxe niet nieuw en algemeen geaccepteerd. Tenminste wanneer het gaat over het verschil tussen tweede klas of eerste klas reizen, een extra vakantie of een simlockvrij mobieltje. Maar je existentiële vrijheid en grondrecht moeten verkopen verkopen aan het eco-systeem van de verzekeraars, is als een simlock op je ziel.

Atari

Betalen voor vrijheid lijkt dan op een vorm van moderne slavernij waarin geld bepaalt of je vrijgekocht kunt worden. Het ondermijnt de Nederlandse cultuur waarin vrijheid, gelijkheid en diversiteit diep zijn verankerd. Minister Schippers gaat hieraan voorbij en beseft onvoldoende dat ziekte zich niet onderwerpt aan de vrije wil. Keuzevrijheid respecteert de mens als een autonoom wezen en draagt bij aan het genezingsproces. Alles wat geen vrijheid heeft, leeft niet en gaat dood. Dat wisten ze in het oude Azië al, waar het bordspel GO laat zien dat stenen die geen vrijheden meer hebben reddeloos zijn verloren. Wanneer bij GO een steen nog maar één vrijheid heeft, heet dat ‘Atari’.

De positie van patiënten in de gezondheidszorg, zorgaanbieders en die van ons allemaal is nu ‘Atari’. We kunnen en mogen ons hier niet bij neerleggen. Hef je ‘Atari’ op en maak je sterk voor een simlockvrije zorgpolis!

Guido Williams is werkzaam als klinisch psycholoog en supervisor psychodiagnostiek op een poliklinische afdeling voor angst en stemmingsstoornissen. Hij blogt op persoonlijke titel over praktijkervaringen en kwesties die de GGZ raken, www.williamspsychologie.blogspot.com

One thought on “Artikel 13: SIM-lock op zorgpolis?

  1. Beste Guido, wat een prachtig treffend en beeldend stuk terechte kritiek!
    Met plezier gelezen!

Comments zijn gesloten