We signaleren een tekort aan gz-psychologen én een tekort aan opleidingsplaatsen. Wat gebeurt er om die tekorten op te lossen? De NVGzP zet zich in voor structurele verbetering van de inzetbaarheid van gz-psychologen, waarbij we grote waarde hechten aan de kwaliteit van zorg zoals die via de Wet BIG gewaarborgd wordt.

Blog Huib van Dis, interim voorzitter NVGzP-bestuur

Arbeidsmarktagenda GGZ Nederland