We signaleren een tekort aan gz-psychologen én een tekort aan opleidingsplaatsen. Wat gebeurt er om die tekorten op te lossen? De NVGzP zet zich in voor structurele verbetering van de inzetbaarheid van gz-psychologen, waarbij we grote waarde hechten aan de kwaliteit van zorg zoals die via de Wet BIG gewaarborgd wordt.

Blog Huib van Dis, interim voorzitter NVGzP-bestuur

Arbeidsmarktagenda GGZ Nederland

Van een psycholoog: “Ik wil graag de gz-opleiding doen maar kom nergens met mijn sollicitaties op opleidingsplaatsen bij instellingen. Wat adviseer je iemand die al tien jaar psycholoog is, in loondienst plus in een eigen praktijk werkt en die veel competenties behaald heeft die ook in de gz-opleiding zitten? Ik weet het gewoon niet meer.”

We horen vaker dat het erg moeilijk is om aan een dienstverband op een opleidingsplaats te komen. Daar kunnen allerlei zaken aan ten grondslag liggen, waaronder het aannamebeleid van een instelling. We kunnen helaas geen gouden tip geven. Wel de algemene tip: netwerken. Het kan de moeite lonen om een jobcoach te vinden die bekend is in de zorg. Ga ook eens praten met iemand, bijvoorbeeld een opleidingscoördinator of hoofddocent, van de GZ-opleidingsinstelling in uw regio èn iemand van een praktijkopleidingsinstelling, ter oriëntatie. Er komen in 2019 extra opleidingsplaatsen beschikbaar en voor de volgende jaren wordt onderzocht hoe het aantal opleidingsplaatsen beter afgestemd kan worden op de ervaren tekorten. De NVGzP is betrokken bij diverse organen die hierover adviseren of besluiten, waaronder TOP-opleidingsplaatsen.