Advertorial door Arkin – sponsored content

Regiebehandelaar Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) doelgroep

Door: Anne Kok, klinisch psycholoog en manager behandelzaken bij Mentrum, onderdeel van Arkin.

In 2019 ben ik in dienst gekomen bij het Vroege Interventie Psychose (VIP) team van Mentrum. Een VIP-team heeft als doel om psychotische klachten bij jongeren zo snel mogelijk na het ontstaan te behandelen om verergering te voorkomen.

Mijn passie in het werk ligt bij het behandelen van jongvolwassenen die voor verschillende uitdagingen staan. Dit is een levensfase waarin veel gebeurt, jongvolwassenen ontwikkelen zich razendsnel en proberen hun plek in de maatschappij te bepalen. In deze fase is het voor hen al lastig genoeg om te navigeren, ook als er geen bijkomende psychiatrische kwetsbaarheid is. Deze doelgroep heeft mijn speciale aandacht omdat ze nog een heel leven voor zich hebben en met goede zorg herstel mogelijk is. Ik vind dat de jongvolwassenen die in de psychiatrie terechtkomen de beste kwaliteit van zorg verdienen, liefst zo vroeg mogelijk. Het is zo mooi om dit werk te mogen doen in een multidisciplinair team waarin ieder zijn eigen aandeel heeft in het herstelproces van de jongvolwassene. Cliënten zeggen heel vaak zich echt gehoord te voelen binnen het VIP-team, dat werkt voor mij stimulerend.

Mentrum werkt aan veel projecten om de zorg te verbeteren. Hierbinnen is ook aandacht voor jongeren en jongvolwassenen. Voorbeelden van projecten die binnen VIP Mentrum lopen zijn: het Early Detection and Intervention team (EDIT) om jongeren preventief te kunnen helpen bij hun klachten en het behandelen middels Virtual Reality (VR).

Arkin is een grote organisatie waar doorleren wordt bevorderd, veel kennis is en zelfs een eigen academische werkplaats (onderzoek) aanwezig is. Het spreekt mij aan om samen met collega’s te werken die op hoog niveau zorg willen leveren, zich continue willen verbeteren en ontwikkelen, met innovatie als belangrijke pijler. Daarnaast heeft Arkin mij de kans geboden om naast klinisch psycholoog, ook manager behandelzaken te worden. Naast zorginhoudelijk bezig zijn, kan ik zo ook beleidsmatig invloed uitoefenen.