Adieu, lezers

31-05-2016

 

Peter van Drunen

“If you’re dreams don’t scare you, they aren’t big enough”. Met dat ambivalente gevoel werd in 2012 het besluit genomen tot oprichting van de NVGzP.

Jarenlang was in het klein gedroomd over manieren om binnen de bestaande verenigingen beter op te komen voor de gz-psycholoog en de specialisten. Veilig, maar het liep telkens op niets uit. Het werd tijd voor de Grote Stap: de oprichting van een eigen vereniging. Scary as hell: zouden we voldoende aantrekkelijk zijn als alternatief voor bestaande verenigingen? Meer kunnen worden dan een muis die brult? Het antwoord is inmiddels bekend: met meer dan 2.600 leden heeft de NVGzP zich bewezen als vereniging van en voor gz-psychologen en specialisten.

Tot mijn taken als eerste medewerker van de NVGzP behoorde onder andere het opzetten van de communicatie met onze leden, vooral via de website en onze Nieuwsbrief. De Werdegang van deze media weerspiegelt de snelle ontwikkeling van de NVGzP. In het begin was elk artikel, elke reactie een mijlpaal. Nu zijn we gewend aan drie Nieuwsbrieven per maand, een veelvoud daarvan  aan artikelen en berichten, en meer dan tienduizend unieke bezoekers per maand. Dat betekent dat onze website niet alleen voor leden, maar ook voor vele niet-leden een belangrijke bron van informatie is.

Google Analytics als ROM

Informatieve websites staan niet hoog in de pikorde van publicaties. Ten onrechte: ik vond het  inhoudelijk beheer van een website in veel opzichten complexer en veeleisender dan het schrijven van een artikel of boek.

Tegelijkertijd is het misschien wel het dankbaarste werk dat ik ooit gedaan heb. Anders dan bij boeken of tijdschriftpublicaties is er de mogelijkheid direct op het nieuws te zitten – zonder vertraging door productie en verspreiding.

Net zo direct is de feedback – binnen een dag  heb je zicht op de resultaten van je werk, door de Routine Outcome Monitoring van Google Analytics: welk artikel wordt gelezen, en welk niet? Waar blijft de lezer hangen, en waar haakt ie af? Zo leerde ik, dat u (voor mij onverwacht) niet zo geïnteresseerd in de laatste berichtgeving uit ‘Den Haag’,  maar wel in tuchtrecht-nieuws, en berichtgeving over cao’s en de arbeidsmarkt voor gz-psychologen.

Nieuwsjunk

De actualiteit van een website heeft ook een keerzijde. Je moet een beetje een nieuwsjunk zijn om dit werk goed te kunnen doen: alert zijn op nieuws, leven op het ritme van de actualiteit. Dat is een leuke ervaring, maar het laat tegelijkertijd weinig ruimte voor andere zaken. Daarom heb ik besloten het stokje na drieëneenhalf jaar over te dragen.

Dus lezers: dank voor jullie aandacht, jullie reacties, commentaar en complimenten, en adieu!