Aanmeldformulier Praktijkvisitatie

Praktijkvisitatie voor Menzis / CZ / Zilveren Kruis / VGZ

  • MM slash DD slash JJJJ

  • Je hebt je hiermee aangemeld voor een papieren visitatie als eerste stap naar een kwaliteitscertificaat ten behoeve van je eigen praktijk, je patiënten en je verzekeraar. Dat betekent dat je na invulling van het aanmeldingsformulier, van ons binnen nu en 14 dagen een zogenaamd spiegeldocument krijgt opgestuurd dat je dient in te vullen. Wij ontvangen dit spiegeldocument vervolgens ingevuld van je retour binnen 4 weken. Na ontvangst beoordelen wij het ingevulde spiegeldocument met behulp van het door ons bureau en de verzekeraar afgesproken afwegingskader. Wij geven je daarna binnen 4 weken uitsluitsel of de papieren visitatie geslaagd is als vertrekpunt naar de fysieke visitatie. Met de verzekeraar is afgesproken dat wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 jaar, na de papieren visitatie overgaan tot een fysieke visitatie. Het certificaat voor een geslaagde visitatie is 5 jaar geldig na datum van de papieren visitatie.

  • * De papieren visitatie kost € 450,- excl. btw.
    Annuleringskosten: Dit betekent dat de NVGzP 50% van de papieren visitatiekosten (€ 225,00 excl. btw) in rekening brengt als het ingevulde spiegeldocument na 4 weken na toezending niet in het bezit is van de NVGzP. De fysieke visitatie kost € 500,00 excl. btw. Zijn er bindende adviezen in zowel de papieren als de fysieke visitatie, die opgevolgd dienen te worden teneinde het kwaliteitscertificaat te ontvangen, dan wordt € 100,00 excl. btw in rekening gebracht.