Onduidelijkheid over implementatie LKS 3.0; geldigheid invulformats verlengd

Nu het Zorginstituut het implementatieplan LKS 3.0 niet heeft goedgekeurd, is theoretisch het landelijke kwaliteitsstatuut versie 3.0 vanaf 1 januari 2022 geldig. Onduidelijk is wat dit daadwerkelijk betekent voor het werkveld en wat de consequenties zijn van deze late afwijzing. Veldpartijen zijn nu met man en macht aan het overleggen […]

29 nov 2021

FBZ-nieuws

Mede namens NVGzP sluit FBZ grote cao’s in de zorg en sociaal plannen met werkgevers van instellingen overal in het land. Het laatste nieuws van FBZ: Collectieve acties in de jeugdzorg: wat betekent dit voor jou? Collectieve acties in de jeugdzorg: wat betekent dit voor jou? Werknemers in de jeugdzorg […]

25 nov 2021

Trots, kritisch en slagvaardig!

Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen maken we ons samen sterk om het vak goed neer te zetten. De NVGzP is opgezet voor en door psychologen in de zorg. Wij kennen de belangen. En dat merk je! Vol overgave staan wij op voor onze beroepsgroep en doen we er alles aan om de (toekomstige) psychologen in de zorg de juiste ondersteuning te bieden. We verenigen en verbinden studenten, professionals, wetenschappers, opleiders, werkgevers, de politiek, vakbonden en beroepsverenigingen. Samen zijn we sterker!

Update! Subsidie voor nieuwe Beroepenstructuur Psychologische Zorg toegezegd

Het programma Beroepenstructuur Psychologische Zorg heeft een toezegging gekregen dat er een subsidie van € 490.000 beschikbaar komt. De subsidie komt uit de kwaliteitsgelden GGZ, middelen die de partijen die deelnemen aan het Hoofdlijnenakkoord GGZ, verdelen over de prioriteiten uit dat hoofdlijnenakkoord. De subsidie zal binnen het programma deels aangewend worden […]

25 nov 2021

Op 16 december 2021 vindt een uitzonderlijke zitting plaats bij het College voor de Rechten van de Mens (Utrecht). Het College ziet toe op de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt hij of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument. In principe is de zitting […]

Volg ons op

Beroepseed gezondheidszorgpyscholoog

Ik beloof dat ik de gezondheidszorgpsychologie zo goed als ik kan zal uitoefenen.

Ik zal hulp verlenen aan patiënten die psychisch lijden en aan patiënten met psychische aandoeningen, en waar nodig aan hun betrokkenen, met als doel hun klachten en problemen te verlichten en hun psychische gezondheid en functioneren te bevorderen.

Ik stel het belang van de patiënten voorop, respecteer hun opvattingen en stimuleer hen in de uitoefening van hun zelfbeschikkingsrecht.

Ik respecteer het ouderlijk gezag over en de betrokkenheid van opvoeders bij jonge en jeugdige patiënten. Ik erken de grenzen van mijn professionele mogelijkheden. Ik zal mijn best doen om aan patiënten en hun betrokkenen geen schade toe te brengen, en als dat onvermijdelijk is, deze naar vermogen te beperken.

Lees verder