2015: het jaar van de BIG

08-01-2015


Marc Verbraak,voorzitter NVGzP

Zo’n begin van het jaar staat als altijd weer vol van wensen, verwachtingen en voorspellingen van wat het nieuwe jaar gaat brengen. We wensen elkaar alle goeds, zowel professioneel als persoonlijk. We verwachten dat er weer veel gaat veranderen in de gezondheidszorg in 2015. En we kunnen voorspellen dat er daarna ook nog veel blijft veranderen. Wat zeker is, is dat niets voor de eeuwigheid is.

“Meestribbelen”?

Om even bij veranderingen te blijven. 2015 zal de nodige veranderingen kennen, op velerlei vlak. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg. Onrust in de gezondheidszorg kennen we wat dat betreft al een aantal jaren. Ook het komende jaar weer. Heel voorspelbaar. Als professionals ervaren wij deze veranderingen vaak als van buitenaf opgelegd, door politiek, overheidsinstanties en verzekeraars.  Willen wij ons werk blijven doen, dan kunnen wij echter niet anders dan ze accepteren, met hoeveel tegenzin soms ook. Wim Daniëls lanceert daarvoor in de eerste VPRO-gids van dit jaar het woord ‘meestribbelen’. ‘Meestribbelen’ betekent: meegaan in een verandering, ook al vind je die verandering maar niks. De voorspelling van Daniels was impliciet dat dit woord veel gebruikt zou gaan worden, omdat dit de algemene houding van 2015 zou gaan worden: meestribbelen.

Invloed

Toch wens ik dat dit niet zo zal zijn. Zeker niet als het gaat om de gz-psychologen. Dat betekent niet dat ik hier pleit voor tegenstribbelen. Zeker niet. Als er dan veranderd moet worden om de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken, laten we dan constructief en actief daaraan ons steentje bijdragen. Niet afwachten, maar invloed uitoefenen.

Gezag

Om invloed uit te oefenen hebben we als NVGzP gezag nodig. Dit gezag kan komen van de kwaliteit van onze ideeën en plannen, maar ook van het aantal leden dat we als vereniging vertegenwoordigen. Op beide punten willen we als NVGzP het komende jaar actief blijven investeren. In kwaliteit door onze leden actief bij beleidsontwikkelingen te betrekken. In omvang door nog meer leden te werven. Daarbij kunnen we pas tevreden zijn als alle actieve BIG-geregistreerde gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsycholoog lid zijn van onze vereniging. Daarnaast blijven wij de samenwerking zoeken met andere verenigingen.

De basis: BIG-registratie

Uiteindelijk berust ons gezag echter op de betekenis van datgene wat ons bindt: BIG-registratie als waarmerk voor kwaliteit. Bij alle scepsis over de veranderingen die over ons heenkomen biedt dit voor 2015 een belangrijk lichtpunt. Alles wijst erop dat het belang van BIG-registratie groeiende is, en dat 2015 in dat opzicht een doorbraakjaar zal worden. Ik noem drie ontwikkelingen:

  • Hoofdbehandelaarschap: er is veel te doen over de vraag wie hoofdbehandelaar mag zijn, en vooral over de positie van gz-psychologen in de gespecialiseerde GGZ. Maar in de hele discussie is wel steeds duidelijker geworden dat BIG-registratie een belangrijk criterium is voor het hoofdbehandelaarschap. Dat betekent hoe dan ook winst. Wat voor andere beroepen al lang gebruikelijk was, wordt nu ook voor psychologen de norm: BIG-registratie als voorwaarde voor zelfstandige beroepsuitoefening.
  • Herregistratie: in 2015 komen de voorbereidingen voor de herregistratie op gang. Daarmee zal de BIG-registratie verder aan gezag en inhoud winnen.
  • Evaluatie wet-BIG. In de evaluatie van de wet BIG wordt andermaal vastgesteld dat de gz-psycholoog zonder meer in de wet BIG thuishoort. Bovendien wordt een lans gebroken voor een verdere verheldering van de afbakening van de beroepen gz-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

Het jaar van de BIG

Wat mij betreft wordt 2015 dan ook niet het jaar van mee- (of tegen-)stribbelen, maar vooral het jaar van de BIG: een vergroting van het belang van BIG-registratie voor de psychologie in de gezondheidszorg. In elk geval zullen wij ons daar als NVGzP volop voor inzetten, waar mogelijk samen met andere partijen.