Nieuwe samenwerking ‘Vraag van de Week’

  Goede zorgverlening vereist een constante bereidheid jezelf te bevragen en te verbeteren en blijvend bereid zijn om te leren. Als expert in je vak onderscheid je je door je wetenschappelijke bagage. Maar hoe houd je deze up to date? De NVGzP, RINO Zuid en vanaf deze week ook NIP […]

10 jun 2021

P3NL stuurt brief aan informateur met drie hoofdpunten

P3NL heeft in een brief aan formateur mevrouw Mariëtte Hamer drie onderwerpen aangedragen. Deze drie onderwerpen zijn volgens P3NL het meest urgent en bieden kansen voor het nieuw te vormen kabinet. inzetten op antwoordgerichtezorg, het instellen van een fonds voor het bekostigen van de extra inzet van gedragswetenschappers tijdens de […]

10 jun 2021

Trots, kritisch en slagvaardig!

Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen maken we ons samen sterk om het vak goed neer te zetten. De NVGzP is opgezet voor en door psychologen in de zorg. Wij kennen de belangen. En dat merk je! Vol overgave staan wij op voor onze beroepsgroep en doen we er alles aan om de (toekomstige) psychologen in de zorg de juiste ondersteuning te bieden. We verenigen en verbinden studenten, professionals, wetenschappers, opleiders, werkgevers, de politiek, vakbonden en beroepsverenigingen. Samen zijn we sterker!

Urgente problemen in jeugdzorg op korte termijn aanpakken  

Om de meest urgente problemen in de jeugdzorg te verlichten, adviseert de SER onder meer de professionele autonomie van jeugdprofessionals te versterken en ouders en jongeren meer inspraak te geven. Het betreft een briefadvies aan de informateur, waarmee het volgende kabinet direct aan de slag kan. FBZ is medeopsteller van […]

10 jun 2021

Begin 2020 startte ik als GIOS op de acute opnamekliniek volwassenen. Collega’s en opleidingsgenoten vroegen zich hardop af wat ik daar ging doen; ‘In een acute opnamekliniek wordt toch geen psychologische behandeling geboden?’ Zelf had ik ook nog geen idee hoe mijn werkzaamheden eruit zouden gaan zien. Binnen ProPersona bleek […]

Volg ons op

Beroepseed gezondheidszorgpyscholoog

Ik beloof dat ik de gezondheidszorgpsychologie zo goed als ik kan zal uitoefenen.

Ik zal hulp verlenen aan patiënten die psychisch lijden en aan patiënten met psychische aandoeningen, en waar nodig aan hun betrokkenen, met als doel hun klachten en problemen te verlichten en hun psychische gezondheid en functioneren te bevorderen.

Ik stel het belang van de patiënten voorop, respecteer hun opvattingen en stimuleer hen in de uitoefening van hun zelfbeschikkingsrecht.

Ik respecteer het ouderlijk gezag over en de betrokkenheid van opvoeders bij jonge en jeugdige patiënten. Ik erken de grenzen van mijn professionele mogelijkheden. Ik zal mijn best doen om aan patiënten en hun betrokkenen geen schade toe te brengen, en als dat onvermijdelijk is, deze naar vermogen te beperken.

Lees verder