Invitational conference FGzPt - vrijdag 1 oktober 2021

VLIEGENIERS STIJGEN TEGEN DE WIND IN Leiderschap als attitude Vrijdag 1 oktober 2021 | 09.30-16.30 uur |Muntgebouw Utrecht De veranderingen in de maatschappij en in de zorgvraag dwingen de gz-psycholoog, psychotherapeut en gz-psycholoog-specialist om hier adequaat op in te spelen. Het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) ontwikkelt voorstellen om de […]

28 jul 2021

Impactanalyse Beroepenstructuur psychologische zorg: ‘Een stap in de goede richting’

De NVGzP, het NIP en de NVP hebben demissionair minister Van Ark het rapport ‘Een stap in de goede richting’ aangeboden op 12 juli 2021. Het rapport is een onderdeel van de impactanalyse van de vernieuwde beroepenstructuur in de psychologische zorg. Gelet op het brede draagvlak en het belang van […]

15 jul 2021

Trots, kritisch en slagvaardig!

Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen maken we ons samen sterk om het vak goed neer te zetten. De NVGzP is opgezet voor en door psychologen in de zorg. Wij kennen de belangen. En dat merk je! Vol overgave staan wij op voor onze beroepsgroep en doen we er alles aan om de (toekomstige) psychologen in de zorg de juiste ondersteuning te bieden. We verenigen en verbinden studenten, professionals, wetenschappers, opleiders, werkgevers, de politiek, vakbonden en beroepsverenigingen. Samen zijn we sterker!

FBZ-nieuws

Tweede overleg Cao Ziekenhuizen: duurzame inzetbaarheid onderwerp van gesprek Nieuwe Cao UMC ver weg Cao Jeugdzorg: bonden doen voorstel om uit impasse te komen Antwoord op vijf vragen over vakantie in coronatijd Tweede overleg Cao Ziekenhuizen: duurzame inzetbaarheid onderwerp van gesprek De tweede onderhandelingsronde op 13 juli stond geheel in […]

14 jul 2021

Voor veel collega’s blijkt het, als je niet als onderzoeker werkt of in opleiding bent, ingewikkeld om goed op de hoogte te blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen. Je hebt bijvoorbeeld niet genoeg tijd, geen toegang tot een database, of vindt wetenschappelijke artikelen droog of ontoegankelijk geschreven. Voor mij herkenbaar, en tegelijkertijd […]

Volg ons op

Beroepseed gezondheidszorgpyscholoog

Ik beloof dat ik de gezondheidszorgpsychologie zo goed als ik kan zal uitoefenen.

Ik zal hulp verlenen aan patiënten die psychisch lijden en aan patiënten met psychische aandoeningen, en waar nodig aan hun betrokkenen, met als doel hun klachten en problemen te verlichten en hun psychische gezondheid en functioneren te bevorderen.

Ik stel het belang van de patiënten voorop, respecteer hun opvattingen en stimuleer hen in de uitoefening van hun zelfbeschikkingsrecht.

Ik respecteer het ouderlijk gezag over en de betrokkenheid van opvoeders bij jonge en jeugdige patiënten. Ik erken de grenzen van mijn professionele mogelijkheden. Ik zal mijn best doen om aan patiënten en hun betrokkenen geen schade toe te brengen, en als dat onvermijdelijk is, deze naar vermogen te beperken.

Lees verder