Nieuws

Geplande Algemeen Overleggen (AO’s) binnen Tweede Kamer

De komende tijd staan drie Algemeen Overleggen (AO’s) gepland in de Tweede Kamer, die interessant (kunnen) zijn voor jou: 8 juni 2020: AO GGZ, Maatschappelijke Opvang en suïcidepreventie: 14.00 – 18.30 uur, Troelstrazaal 23 juni 2020: AO Jeugd: 16.00 – 21.30 uur, Thorbeckezaal 25 juni 2020: AO Cure: 13.00 – 19.30 uur, Troelstrazaal Beleidsstukken van dergelijke overleggen Voor dergelijke overleggen wordt een agenda opgemaakt, waar de bijbehorende (kamer)stukken worden gepubliceerd. Deze kun je vinden op de website van de Tweede […]

29 mei 2020

Regeling continuïteitsbijdrage (CB) GGZ gereed

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maakte onlangs bekend dat de huidige regeling continuïteitsbijdrage (CB) niet beschikbaar zou zijn voor de geestelijke gezondheidszorg. Reden is dat de huidige bekostiging via DBC’s niet geschikt is voor de huidige CB-regeling. De huidige CB-regeling is gestoeld op een declaratiepatroon van consulten en kortdurende prestaties, niet op behandeltrajecten met een lange doorlooptijd. Zodoende komt er een aparte regeling voor de GGZ. De NVGzP snapte deze redenering, maar heeft hierbij (met andere veldpartijen) ZN gewezen op de onduidelijke […]

28 mei 2020

Trots, kritisch en slagvaardig!

Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen maken we ons samen sterk om het vak goed neer te zetten. De NVGzP is opgezet voor en door psychologen in de zorg. Wij kennen de belangen. En dat merk je! Vol overgave staan wij op voor onze beroepsgroep en doen we er alles aan om de (toekomstige) psychologen in de zorg de juiste ondersteuning te bieden. We verenigen en verbinden studenten, professionals, wetenschappers, opleiders, werkgevers, de politiek, vakbonden en beroepsverenigingen. Samen zijn we sterker!

Stroomschema voor veilig werken i.v.m. corona in de VVT

Cao-partijen hebben een stroomschema vastgesteld voor veilig werken in verband met corona in de VVT. Aanleiding zijn berichten van de afgelopen weken waarin werd gesteld dat medewerkers in de VVT over onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zouden beschikken. Voor werkgeversorganisaties en vakbonden in de VVT staat voorop dat medewerkers veilig hun werk moeten kunnen uitvoeren. Uitgangspunt is en blijft dat er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn om veilig te kunnen werken. Omdat voor zorgmedewerkers en hun leidinggevenden niet altijd duidelijk is […]

27 mei 2020

Jij bent er voor cliënten, wij zijn er voor jou!

Word nu lid

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Blog

Wisselende naleving van ‘de OER’ in de GZ-, KP- en KNP-opleiding

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER), opgesteld door vLOGO, staat beschreven op welke manier de GZ-, de KP- en de KNP-opleiding ingericht moet zijn om de kwaliteit te garanderen. Ook staat daarin vastgesteld welke partij of persoon verantwoordelijk is voor het bewaken van die kwaliteit. Zo staat genoemd dat de hoofdopleider belast is met de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs, de toetsen en de examens (art. 7.1 OER). De examencommissie heeft op haar beurt een toezichthoudende rol op […]

29 apr 2020

NVGzP in Beeld

Vacaturebank

NVGzP is ook te volgen via social media

De NVGzP is ook uitsluitend voor leden (tijdens kantooruren) bereikbaar via WhatsApp
Stel je vraag kort o.v.v. je lidmaatschapnummer via 030 – 753 92 46