Welke wijzigingen zijn er in de NZa-regels in 2023 voor de GGZ en fz?

Onlangs publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de nieuwe regelgeving voor de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de forensische zorg (fz) voor het jaar 2023 op haar website. De nieuwe tarieven, administratie- en declaratievoorwaarden zijn voor zorgverleners belangrijk, onder andere aan de onderhandelingstafel bij het inkoopproces voor het komende jaar. De NZa […]

12 aug 2022

Organisaties bundelen krachten in ketenbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd

Ervaar je kopzorgen over chronische suïcidaliteit bij jongeren? Vraag je je af hoe je suïcidepreventie uitvoert bij jongeren met een LVB? Of heb je behoefte aan kennis over suïcidepreventie in het algemeen? Dan hebben we goed nieuws! In het project ‘ketenbrede werkwijze suïcidepreventie jeugd’, een van de projecten uit de Landelijke […]

09 aug 2022

Trots, kritisch en slagvaardig!

Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen maken we ons samen sterk om het vak goed neer te zetten. De NVGzP is opgezet voor en door psychologen in de zorg. Wij kennen de belangen. En dat merk je! Vol overgave staan wij op voor onze beroepsgroep en doen we er alles aan om de (toekomstige) psychologen in de zorg de juiste ondersteuning te bieden. We verenigen en verbinden studenten, professionals, wetenschappers, opleiders, werkgevers, de politiek, vakbonden en beroepsverenigingen. Samen zijn we sterker!

Instellingen ondersteund om meer inzet CGT in de praktijk te realiseren 

De EPA-werkgroep van de NVGzP vraagt aandacht voor de mogelijkheid om als instelling ondersteund te worden bij de inzet van cognitieve gedragstherapie (CGT) bij psychoses. De CGT-behandeling wordt nu nog in slechts 10% van de psychoses ingezet, terwijl de zorgstandaard CGT als standaardbehandeling voor psychose aanbeveelt. Akwa GGZ wil daarom […]

09 aug 2022

Beroepseed gezondheidszorgpsycholoog

Ik beloof dat ik de gezondheidszorgpsychologie zo goed als ik kan zal uitoefenen.

Ik zal hulp verlenen aan patiënten die psychisch lijden en aan patiënten met psychische aandoeningen, en waar nodig aan hun betrokkenen, met als doel hun klachten en problemen te verlichten en hun psychische gezondheid en functioneren te bevorderen.

Ik stel het belang van de patiënten voorop, respecteer hun opvattingen en stimuleer hen in de uitoefening van hun zelfbeschikkingsrecht.

Ik respecteer het ouderlijk gezag over en de betrokkenheid van opvoeders bij jonge en jeugdige patiënten. Ik erken de grenzen van mijn professionele mogelijkheden. Ik zal mijn best doen om aan patiënten en hun betrokkenen geen schade toe te brengen, en als dat onvermijdelijk is, deze naar vermogen te beperken.highest quality swiss-made amazewatches.com in the industry. merchants tirelessly dedicated to the creation of richardmille for sale in usa. on the contrary, cheap https://www.watchesiwc.to under $51 weighing scale is almost certainly valid and most well-built. best swisswatch.to review search for pattern stack within the fashionable layout. high quality replicauhren.to could possibly meet the needs of engineering, sports and so business. https://pl.wellreplicas.to online store for men and women. the interaction between light and structure highlights the three-dimensional structure of the movement is the characteristics of cheap cartierreplica. we offer 2017 hottest swiss https://www.philipppleinreplica.ru.

Lees verder