Nieuws

Uitstel herregistratie: schuiven periode werkervaringseis mogelijk, maar geen langere termijn!

Vanwege de pandemie heeft de minister vorig jaar besloten de herregistratieverplichting voor alle artikel 3-beroepen uit te stellen tot nader order. Tot op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de herregistratie weer wordt opgestart. Verloopt jouw uiterste herregistratiedatum (UHD) in de periode van uitstel? je hoeft op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in te dienen. Jouw registratie wordt niet doorgehaald als jouw UHD verstrijkt. Je blijft geregistreerd in het BIG-register met een tijdelijk aangepaste fictieve UHD. Op het moment […]

03 mrt 2021

Video Zorgstandaard Dissociatieve Stoornis

Prof. dr. Rafaele Huntjens (Hoogleraar Experimentele Klinische Psychologie) en Anne Hiemstra (GZ-psycholoog i.o. tot psychotherapeut TRTC GGZ Drenthe) zijn met elkaar in gesprek gegaan over de belangrijke zorgstandaard ‘Dissociatieve stoornissen’.  De NVGzP heeft een video van dit gesprek gemaakt. Kijk hier hoe bij deze moeilijk te diagnosticeren en te behandelen stoornis, wetenschap en praktijk elkaar gevonden hebben. Eerder verscheen al een interview over de Zorgstandaard Psychose,  en video’s over de Zorgstandaard Depressieve  Stoornissen en Autisme

03 mrt 2021

Trots, kritisch en slagvaardig!

Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen maken we ons samen sterk om het vak goed neer te zetten. De NVGzP is opgezet voor en door psychologen in de zorg. Wij kennen de belangen. En dat merk je! Vol overgave staan wij op voor onze beroepsgroep en doen we er alles aan om de (toekomstige) psychologen in de zorg de juiste ondersteuning te bieden. We verenigen en verbinden studenten, professionals, wetenschappers, opleiders, werkgevers, de politiek, vakbonden en beroepsverenigingen. Samen zijn we sterker!

Vlogreeks: Rondleiding acute opname afdeling

Elleke Lems, klinisch psycholoog, neemt je mee naar de acute opname afdeling van volwassenkliniek de Braamberg (Pro Persona) in Arnhem en geeft daarmee een inkijk in haar dagelijks werk. Bekijk hier deze vlog waarin in het laatste deel het interview met Ron van Driel te zien is over de samenwerking met de klinisch psycholoog. Op deze pagina vind je ook de andere vlogs van de kamer Specialisten. Suggesties Mocht je nog vragen of suggesties hebben, of zelf een bijdrage willen […]

03 mrt 2021

Jij bent er voor cliënten, wij zijn er voor jou!

Word nu lid

Nieuwsbrief

Blog

De mens zoek in nieuw kwaliteitsstatuut 2022

De bureaucratie weer terug. Op 1 januari 2022 moet het nieuwe ‘Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ’ ingevoerd zijn. De laatste jaren zijn we, na de bemoeienissen van de Commissie Hoofdbehandelaarschap GGZ, ‘Hoofdbehandelaarschap GGZ als Noodgreep  ‘ (18 mei 2015) de goede kant op gegaan. De hoofdbehandelaar werd regiebehandelaar, we gingen beter verantwoorden wat we deden en we hadden nog ruimte om aanpassingen te doen die pasten bij de realiteit van ons dagelijks werk. Maar die tijd is over, de bureaucratie en de […]

16 feb 2021

NVGzP in Beeld

Vacaturebank

NVGzP is ook te volgen via social media

De NVGzP is ook uitsluitend voor leden (tijdens kantooruren) bereikbaar via WhatsApp
Stel je vraag kort o.v.v. je lidmaatschapnummer via 030 – 753 92 46