Jaarbericht Stichting Topklas

Stichting Topklas stelt talentvolle studenten psychologie en pedagogiek in de gelegenheid om in een periode van zes jaar naast een – via de reguliere opleidingsinstellingen gevolgde – aaneengesloten opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ) en psychologisch specialist (naar keuze klinisch psycholoog (KP) of klinisch neuropsycholoog (KNP)) tévens te worden opgeleid tot klinisch-wetenschappelijk onderzoeker, mede […]

17 jan 2022

Mini-docu: de positie van de psychologisch specialist

‘Positionering is van belang om serieus te nemen, maar ook om serieus genomen te worden.’ aldus Lieke Christenhusz. In de tweede aflevering van deze videoreeks praten Lieke Christenhusz (klinisch psycholoog) en Tonnie Prinsen(klinisch psycholoog/P-opleider) over het belang van de positionering van de psychologisch specialist. De NVGzP staat vol overgave op […]

13 jan 2022

Trots, kritisch en slagvaardig!

Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen maken we ons samen sterk om het vak goed neer te zetten. De NVGzP is opgezet voor en door psychologen in de zorg. Wij kennen de belangen. En dat merk je! Vol overgave staan wij op voor onze beroepsgroep en doen we er alles aan om de (toekomstige) psychologen in de zorg de juiste ondersteuning te bieden. We verenigen en verbinden studenten, professionals, wetenschappers, opleiders, werkgevers, de politiek, vakbonden en beroepsverenigingen. Samen zijn we sterker!

Inzet medebehandelaar in setting II (vrijgevestigde) van het ZPM

Net voor de kerstdagen publiceerde het programma Zorgprestatiemodel (ZPM) een veldafspraak met een ‘aangepaste’ invulling van het regiebehandelaarschap voor 2022. De veldafspraak wijkt af van het nieuwe Landelijke Kwaliteitsstatuut (LKS 3.0) en behoudt de positionering van gz-psychologen. De regelgeving rondom het regiebehandelaarschap zal in 2022 in de praktijk zodoende niet […]

12 jan 2022

Toen ik in 2013 werd aangenomen voor de gz-opleiding was ik dolblij; Ik zou worden opgeleid tot BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog! Ik keek er naar uit mij inhoudelijk te verdiepen, was benieuwd naar de opleidingsgroep, mijn nieuwe collega’s en de supervisies. En wie dat zou gaan betalen….? Een tikkeltje naïef, maar dat […]

Volg ons op

Beroepseed gezondheidszorgpyscholoog

Ik beloof dat ik de gezondheidszorgpsychologie zo goed als ik kan zal uitoefenen.

Ik zal hulp verlenen aan patiënten die psychisch lijden en aan patiënten met psychische aandoeningen, en waar nodig aan hun betrokkenen, met als doel hun klachten en problemen te verlichten en hun psychische gezondheid en functioneren te bevorderen.

Ik stel het belang van de patiënten voorop, respecteer hun opvattingen en stimuleer hen in de uitoefening van hun zelfbeschikkingsrecht.

Ik respecteer het ouderlijk gezag over en de betrokkenheid van opvoeders bij jonge en jeugdige patiënten. Ik erken de grenzen van mijn professionele mogelijkheden. Ik zal mijn best doen om aan patiënten en hun betrokkenen geen schade toe te brengen, en als dat onvermijdelijk is, deze naar vermogen te beperken.

Lees verder