Toolkit zorgprestatiemodel voor medewerkers en cliënten ontwikkeld

Het programma zorgprestatiemodel heeft op haar website een communicatietoolkit gepubliceerd met informatie voor medewerkers en cliënten over het zorgprestatiemodel. In de communicatietoolkit zijn onder andere basisteksten en infographics aanwezig op basis waarvan behandelaren medewerkers en/of cliënten kunnen voorlichten. De NVGzP is blij met deze toolkit, aangezien meerdere leden ook de […]

21 okt 2021

Nieuw wijzigingsbesluit FGzPT: wijzigingen herregistratie K(N)P’ers

De FGzPT heeft twee wijzigingsbesluiten vastgesteld voor aanpassing van de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en van de opleidingen tot  en herregistratie van de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de besluiten (al dan niet met terugwerkende kracht) is 1 januari 2022.  De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen voor […]

21 okt 2021

Trots, kritisch en slagvaardig!

Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen maken we ons samen sterk om het vak goed neer te zetten. De NVGzP is opgezet voor en door psychologen in de zorg. Wij kennen de belangen. En dat merk je! Vol overgave staan wij op voor onze beroepsgroep en doen we er alles aan om de (toekomstige) psychologen in de zorg de juiste ondersteuning te bieden. We verenigen en verbinden studenten, professionals, wetenschappers, opleiders, werkgevers, de politiek, vakbonden en beroepsverenigingen. Samen zijn we sterker!

Nieuw! Mini-docu (reeks) over arbeidsvoorwaarden, wetenschap en positionering

De NVGzP staat vol overgave op voor haar beroepsgroep en doet er alles aan om de (toekomstige) psychologen in de zorg de juiste support te bieden. Of het nu gaat om het verbreden of verdiepen van de vakkennis, het versterken van de positie of het toegankelijker maken van het beroep. […]

20 okt 2021

Het overnemen van een gz-psychologische praktijk is een proces. Zet dat tijdig in, is het advies, als je daadwerkelijk succesvol wil zijn. Al tientallen jaren begeleidt en adviseert VvAA toekomstige praktijkhouders in dit proces. We hebben de belangrijkste inzichten vastgelegd in een tienstappenplan. Optimale match Bij het overnemen van een […]

Volg ons op

Beroepseed gezondheidszorgpyscholoog

Ik beloof dat ik de gezondheidszorgpsychologie zo goed als ik kan zal uitoefenen.

Ik zal hulp verlenen aan patiënten die psychisch lijden en aan patiënten met psychische aandoeningen, en waar nodig aan hun betrokkenen, met als doel hun klachten en problemen te verlichten en hun psychische gezondheid en functioneren te bevorderen.

Ik stel het belang van de patiënten voorop, respecteer hun opvattingen en stimuleer hen in de uitoefening van hun zelfbeschikkingsrecht.

Ik respecteer het ouderlijk gezag over en de betrokkenheid van opvoeders bij jonge en jeugdige patiënten. Ik erken de grenzen van mijn professionele mogelijkheden. Ik zal mijn best doen om aan patiënten en hun betrokkenen geen schade toe te brengen, en als dat onvermijdelijk is, deze naar vermogen te beperken.

Lees verder