Voorbeelden van kwesties waarmee u bij de helpdesk terecht kunt:

Arbeidsrecht, bijvoorbeeld:

– arbeidsconflicten
– ziekte en re-integratie
– loon, vakantiegeld en overige arbeidsvoorwaarden
– vakantie en verlof
– ontslag

 Gezondheidsrecht, bijvoorbeeld:

– opleiding en registratie
– declaratieverkeer en DBC systematiek
– samenwerking
– bevoegdheden

Contractenrecht, bijvoorbeeld:

– overeenkomst van opdracht zzp-er
– vrije vestiging, overeenkomst van overdracht
– overeenkomst met zorgverzekeraars

Tuchtrecht, bijvoorbeeld:

– klachten
– bewaarplicht dossiers
– geheimhouding
– behandelovereenkomst

Nieuwe wet DBA:

wil je weten waar je aan moet voldoen als vrijgevestigde binnen de nieuwe wet DBA en wat het verdwijnen van de VAR betekent, toets jezelf! 

Terug naar NVGzP/VvAA juridische help desk