Wat betreft de jeugdzorg participeert de NVGzP sinds 2015 in de zogenaamde ‘Tafel Jeugd’  van P3NL. Andere partijen in deze tafel zijn onder andere het NIP, de NVO en de VKJP. 

Dit themadossier wordt niet meer onderhouden. Voor actuele informatie over ontwikkelingen op het gebied van Jeugdzorg verwijzen wij naar de website van de zusterverenigingen: NVO, NIP en VKJP 

(mei 2015) Circulaire NZa over Informatieverstrekking bij overgang van jeugdzorg naar GGZ

(mei 2015), NRC: bijna de helft van vrijgevestigden in jeugdzorg nog geen vergoeding over 2015

(mei 2015), Circulaire NZa over informatieverstrekking jeugd GGZ

(april 2015), CBP: Privacy en beroepsgeheim in Jeugdwet niet goed geregeld

(december) ‘Het blijft een bezuinigingsmaatregel’. NVGzP-leden over ervaringen met de transitie jeugdzorg

(december) Factsheet factureren Jeugd bij geen contract

(december) Kwaliteitskader Jeugd aangeboden aan kabinet

(december) Visiedocument jeugd-GGz GGZ Nederland 2014

(december) Kijken hoe de stand van zaken in jouw gemeente is? Download de checklist en bekijk hier de antwoorden per gemeente

(november) GGz Nederland: overgangsmaatregelen Jeugd GGZ

(oktober) NIP: behandeling van lopende cliënten na 1 januari 2015

(oktober) Subsidieregeling voor transitiekosten zorgaanbieders

(september) Jeugdwet Special NIP

(juni) Handreiking dyslexiezorg onder de nieuwe Jeugdwet

(juni) Factsheet Jeugd GGZ VNG

(juni) Factsheet wettelijke kwaliteitseisen  jeugdhulpaanbieders

(juni 2014) Voortgang transitie: gemeenten starten inkoop, situatie in kleinere gemeenten zorgelijk

(mei 2014) Veelgestelde vragen aanbieders jeugdzorg, samengesteld door transitiebureau jeugdzorg

(mei 2014) Toolkit Transitie Jeugdzorg voor gemeenten

(mei 2014) Q&A transitie jeugdzorg GGZ Nederland  (bron: GGZ Connect)

(april 2014) Nu beschikbaar: handouts van de bijeenkomsten voor aanbieders jeugdzorg, die VWS in april 2014 organiseerde

 

Voor de jeugd‘: Informatiesite VWS en VNG

De website ‘Voor de jeugd’ is bedoeld voor iedereen die professioneel is betrokken bij de uitvoering van de stelselwijziging jeugdzorg. De site lijkt zich primair te richten op medewerkers van gemeenten, maar biedt ook voor zorgaanbieders nuttige informatie. Onder andere handreikingen en factsheets over inkoop jeugdzorg, bovenregionale jeugdzorgvoorzieningen en jeugd-GGZ.

De site is een initiatief van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Informatiepagina Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

De VNG heeft op haar website een informatiepagina ingericht over de  inkoop van jeugdzorg door gemeenten. Hier is onder andere het tijdpad te vinden voor inkoop van jeugdzorg en diverse documenten, waaronder modelcontracten. Interessant zijn ook de veelgestelde vragen op deze informatiepagina.

Daarnaast heeft de VNG een aparte pagina over landelijke inkoop van jeugdzorg. Deze landelijk inkoop heeft betrekking op jeugdhulp met een specialistisch karakter die op landelijke schaal wordt ingekocht. Hiertoe behoort ook de gespecialiseerde jeugd-GGZ.

Op de website van de VNG zijn tevens de presentaties te vinden van een aantal masterclasses voor gemeentelijke beleidsmakers over de jeugd-GGZ. Deze presentaties zijn voor zorgaanbieders interessant omdat zij een beeld geven van diverse aspecten van het te verwachten inkoopbeleid.

Informatiesite NIP

Het NIP onderhoudt een informatiesite voor professionals over de transitie van de jeugdzorg en jeugd-GGZ. Hier is onder andere informatie te vinden over de stand van zaken in de 42 regio’s.

In september 2014 publiceerde het NIP de Jeugdzorg special, een whitepaper met alle relevante informatie over de nieuwe Jeugdwet

Toolkit VKJP

De Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie heeft een toolkit ontwikkeld voor professionals in de jeugdzorg. De toolkit bevat onder andere suggesties en handouts voor gesprekken met de gemeente, met huisartsen en zo nodig met het management van de eigen instelling. Klik hier.

Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontsluit kennis voor professionals, ouders en cliënten. In verband met de transitie is een speciale vraagbaak ingericht, primair bestemd voor gemeenten. Klik hier.

 

Altijd op de hoogte zijn?

Word lid, volg ons op Twitter @nvgzp of abonneer je op onze Nieuwsbrief.

Dit bericht delen?

Klik op een van de buttons om dit bericht te delen met collega’s of andere geïnteresseerden.

Er zijn nog geen reacties gegeven.


Reageren?

Klik op de button en plaats je reactie onder dit artikel.