Duidelijk is dat de ROM-discussie de gemoederen erg bezig houdt. Eerder heeft het bestuur van de NVGzP laten weten dat zij een actie, gericht op ‘Stop het gebruik van benchmarkgegevens voor zorginkoop’, zou ondersteunen. Echter, de actie ‘Stop ROM als benchmark in de GGZ’ zoals die nu wordt gevoerd, gaat in de huidige discussie veel verder dan dat.

Allerlei argumenten worden aangevoerd waarom we niet zouden moeten ROM-men en benchmarken. Daarbij zijn argumenten niet altijd even genuanceerd. Daarom plaatsen wij deze link in deze nieuwsbrief om u ook te voorzien van andere of tegenargumenten. Het artikel waar deze link naar verwijst, is een artikel van de hand van prof. dr. Edwin de Beurs, hoogleraar ROM en Benchmarken aan de Universiteit leiden, en ja, hoofd van het wetenschappelijk onderzoek SBG.

In de hele discussie rondom ROM en benchmarken wil de NVGzP een duidelijk standpunt innemen. Daarom schaart ze zich niet achter de huidige actie ‘Stop ROM’ omdat daarin de nuance zoek is. De NVGzP is een voorstander van Routine Outcome Monitoring (ROM), is zeker niet tegen het benchmarken als instrument om van elkaar te kunnen leren, maar vindt inkoop van zorg op basis van benchmarkgegevens onwenselijk want zeker momenteel, in de huidige presentatie van benchmarkgegevens, niet mogelijk. Of anders gesteld: Het huidige instrumentarium van ROM en benchmarken is niet slecht, duidelijk nog niet optimaal, maar zeker niet geschikt voor zorginkoop. De beste manier om het te verbeteren is het toe te passen om van daaruit de verbeteringen te kunnen maken.

Altijd op de hoogte zijn?

Word lid, volg ons op Twitter @nvgzp of abonneer je op onze Nieuwsbrief.

Dit bericht delen?

Klik op een van de buttons om dit bericht te delen met collega’s of andere geïnteresseerden.

9 reacties.


Reageren?

Klik op de button en plaats je reactie onder dit artikel.