De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is een post-masteropleiding. Dat betekent dat de opleiding alleen gevolgd kan worden als vervolg op een universitaire opleiding.

Voor wie
De opleiding staat alleen open voor afgestudeerden met een master psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde. Bovendien is er sprake van aanvullende vooropleidingseisen. In de studie moeten een aantal specifieke onderdelen gevolgd zijn, zoals ‘klinische’ vakken en een stage op het gebied van de gezondheidszorg. Deze eisen zijn wettelijk vastgelegd.

Opzet en duur
De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog duurt twee jaar (full-time). Zij kan ook in deeltijd worden gevolgd. Dan duurt zij maximaal vier jaar. De opleiding gaat meerdere malen per jaar van start.
Het grootste deel van de opleiding vindt plaats binnen een praktijkinstelling. Dit kan een instelling voor GGZ zijn, maar bij voorbeeld ook een ziekenhuis of een revalidatie-instelling. Daarnaast is er sprake van één dag in de week cursorisch onderwijs.
De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog kent differentiaties, gericht op verschillende leeftijdsgroepen. De meeste opleidingsinstellingen bieden twee verschillende differentiaties aan; één gericht op het werken met volwassenen en ouderen, en één gericht op het werken met kinderen en jeugdigen. In Amsterdam bestaat een aparte differentiatie voor het werken met ouderen.

Opleidingsinstellingen
De opleiding tot gz-psycholoog wordt gegeven door zes regionale opleidingsinstellingen, verspreid over het land.
De opleidingsinstellingen zijn samenwerkingsverbanden van een universiteit en praktijkinstellingen in de regio.
Inhoudelijk staat de opleiding onder verantwoordelijkheid van een hoofdopleider. Hoofdopleiders zijn gz-psychologen die tevens als hoogleraar of universitair hoofddocent zijn verbonden aan een universiteit.
Klik hier voor een overzicht van de opleidingsinstellingen.

Toelating
De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog heeft een beperkte capaciteit. Jaarlijks zijn er circa 750 opleidingsplaatsen. Voorwaarden voor toelating zijn:

  1. een verklaring dat men voldoet aan de toelatingseisen. Deze verklaring kan worden aangevraagd via  het LOGO.
  2. een praktijkopleidingsplaats. De selectie voor praktijkopleidingsplaatsen gebeurt door de afzonderlijke praktijkopleidingsinstellingen. Opleidingsinstellingen publiceren vacatures voor praktijkopleidingsplaatsen. Veel plaatsen wordt echter via interne procedures binnen praktijkopleidingsinstellingen vervuld.

De hoofdopleider beslist uiteindelijk over de toelating van kandidaten.

Kosten
De kosten van de praktijkopleiding worden gedragen door de praktijkopleidingsinstelling.
De kosten voor het cursorisch deel van de opleiding bedragen ongeveer € 17.500, exclusief literatuur. Deze kosten dienen te worden betaald door de piog. In een aantal gevallen worden de opleidingskosten vergoed door de instelling waar men het praktijkgedeelte van de opleiding volgt.

Momenteel wordt onderzocht of naast de reguliere opleiding een zogenaamd EVC-traject kan worden ontwikkeld. Dit is een geïndividualisserde opleiding voor psychologen en pedagogen met veel werkervaring en aantoonbare kennis en vaardigheden op het gebied van de gz-psychologie. De FGzPt heeft aangegeven dat het vLOGO hierin het voortouw dient te nemen. Zie voor meer informatie de website van vLOGO.