Sinds 1 juni jl. is de NVGzP aangesloten bij de Federatie van Gezondheidszorgpsycologen en Psychotherapeuten (FGzPt).

De FGzPt is het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog (Wet BIG), op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht. De FGzPt fungeert voor deze beroepen als aanspreekpunt voor de overheid.

Op 31 mei jl. stemde de ledenraad van de FGzPt in met de toetreding van de NVGzP. Eerder was het lidmaatschapsverzoek al gehonoreerd door het bestuur van de FGzPt, na toetsing aan de toelatingscriteria voor nieuwe leden.

Vier leden
De FGzPt bestaat nu uit vier leden: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Altijd op de hoogte zijn?

Word lid, volg ons op Twitter @nvgzp of abonneer je op onze Nieuwsbrief.

Dit bericht delen?

Klik op een van de buttons om dit bericht te delen met collega’s of andere geïnteresseerden.