Op de hoogte blijven? Abonneer je op onze Nieuwsbrief of volg ons op Twitter, @nvgzp

18/5, Amsterdam gaat eenzaamheid aanpakken

18/5, Van Rijn: Kindertelefoon wordt sowieso gered

18/5, Depressie lijkt geen rechtstreekse doodsoorzaak

17/5, Controversieel; ROM-systematiek in de GGZ

17/5, NVvP ziet knelpunten gedwongen zorg

17/5, Zorgaanbieders en -gebruikers worstelen nog met Wlz

17/5, Kennisopbrengsten In voor zorg! geborgd op langdurigezorg.nl

16/5, Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid

16/5, Aantal klachten over jeugdzorg groeit sterk

16/5, Deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer over Wet verplichte ggz; Wet forensische zorg en Wet zorg en dwang

16/5, Gemankeerde jeugdzorg geeft kinderrechten knauw

15/5, GGzE – Budget geestelijke gezondheidszorg wordt verkeerd gebruikt

15/5, Dijksma trekt 14 miljoen euro uit voor tegengaan zelfdoding op spoor

15/5, Veel mensen herkennen een dwangstoornis niet bij zichzelf

15/5, VWS-rapport: De weg naar zorg is moeilijk te vinden

12/5, Gemeenten stevenen af op miljoenentekort voor zorg

12/5, ‘Het is een doolhof’ Onderzoek naar langdurige zorg

12/5, Gemeenten en verzekeraars willen register malafide zorgaanbieders

12/5, Ggz op maat door virtual reality

11/5, Veel mantelzorgers dementerenden kampen met depressies

11/5, Gezondheid Nederlanders verschilt per regio

11/5, Het Foreign Accent Syndrome: plotseling praten met een vreemd accent

11/5, Werkingsmechanisme achter EMDR-therapie opgehelderd

10/5, ROM’en blijft verplicht

10/5, Huisbezoeken veiliger door app Veilig Huisbezoek

10/5, 10 jaar TOPGGz in maat en getal

10/5, VU en Minddistrict starten online zelfhulpcursus gericht op Turkse Nederlanders met suïcidale gedachten

9/5, Freek Roelofs versterkt hoofddirectie VvAA

9/5, Enschede luidt noodklok over zorgtekorten

9/5, GGZTotaal; e-magazine van mei 2017

9/5, Nabestaanden Luciano mogen medisch dossier inzien

8/5, Meer risico op angststoornis bij vrouwen uit arm milieu

8/5, Lange wachttijden in de ggz lijken nog steeds niet opgelost

8/5, Handreiking passende zorg en behandeling voor jeugdigen voor versnelling van de transformatie

8/5, CBG bezorgd om toenemend gebruik methylfenidaat door volwassenen

5/5, TOP Opleidingsplaatsen; nieuwsbrief mei 2017

5/5, Stel de persoon en niet het probleem centraal in de jeugdzorg

5/5, Rotterdam wil af van Europese aanbesteding lokale zorginkoop

5/5, Infosheet opvoeddilemma’s Syrische vluchteling ouders

4/5, Amsterdam breidt inzet psycholance uit

4/5, Inventarisatie eerste opvang en beoordeling personen verward gedrag

4/5, Trimbos ontwikkelt e-learning mantelzorg dementerenden

4/5, Voor de jeugddag 6-11-2017 met thema ‘Dichtbij’: tot 19-05 is het mogelijk om voorstellen in te dienen

3/5, Ggz mag afgeslankt zelfonderzoek doen naar declaraties

3/5, Minder administratieve lasten ggz

3/5, Nieuwe methode om risicojongeren op het rechte pad te krijgen

3/5, UMCG start twee onderzoeken naar verandering in depressieve klachten

2/5, CRvB stelt regels voor afhandeling jeugdhulpverzoeken

2/5, Denkt u eraan? Functionaris gegevensbescherming verplicht per 1 juli

2/5, Tien jaar beloop depressie getekend door restklachten en terugval

2/5, Accare benoemt nieuw lid raad van bestuur

1/5, Meer dan 10 procent van de jongeren krijgt hulp

1/5, NZa blij met ‘meldactie wachtlijsten ggz’

1/5, Afspraken vermindering kwaliteitsuitvraag zorgverzekeraars

1/5, Jongeren met complexe psychische problemen tussen wal en schip

2/5, Accare benoemt nieuw lid raad van bestuur

1/5, Meer dan 10 procent van de jongeren krijgt hulp

1/5, NZa blij met ‘meldactie wachtlijsten ggz’

1/5, Afspraken vermindering kwaliteitsuitvraag zorgverzekeraars

1/5, Jongeren met complexe psychische problemen tussen wal en schip

28/4, Dimence-financial aan de slag bij zorgverzekeraar

28/4, Ga door met ROM!

28/4, Verandering NZa beroepentabel 2018

28/4, Veldraadpleging voor evaluatie Jeugdwet begint

26/4, Nieuwe website BIG-register per 25 april 2017

26/4, TOP Opleidingsplaatsen; nieuwsbrief april 2017

26/4, CBG bezorgd over gebruik Ritalin door volwassenen

26/4, Sta op tegen de lange wachtlijsten en -tijden

26/4, Zaak rond zelfmoord tbs’er Eindhoven geschikt

25/4, Nieuwsbrief  april ZonMw Jeugd

25/4, Patiëntverhalen regeldruk ggz gezocht

25/4, Samen beter voorlichten ten aanzien van dubbele diagnose

25/4, Steeds meer ICT-leveranciers klaar voor pilot nieuw model ggz

24/4, Van wijk tot wetenschap 2017 – laatste week: dien nu een abstract in!

24/4, Angst en depressie bij jongeren doelgerichter behandelen

24/4, Nederlanders zijn nog steeds sceptisch over gemeentezorg

24/4, Inspecties: aanpak wijkteams voldoet nog niet

21/4, Geef kinderen met ODD/CD maatwerk

21/4, Schakelteam verwarde personen pleit voor sociale wijkagent

21/4, Steeds meer kinderen opgevangen in gezinshuizen

21/4, Inspectie: wijkteams hebben kwetsbare gezinnen niet in de gaten

20/4, Onno Hoes: “volgorde saneren GGZ was verkeerd”

20/4, Kinderombudsman krijgt vooral klachten over jeugdzorg

20/4, Meer onderzoek naar bescherming kinderen

20/4, Dode explosie flat was psychiatrisch patiënt

19/4, Agenda Jeugd vraagt direct actie van nieuwe regering

19/4, Miljoenen tegen onderbezetting Trajectum

19/4, ACM geeft groen licht voor overname crisisdienst Eemland

19/4, Nieuwsbrief GGZ ZonMw; april 2017

18/4, ING: investeer in e-health; bouw specialistische ggz af

18/4, Institutioneel denken zit ggz in de weg

18/4, Artsen letten onvoldoende op hoge bloeddruk bij psychiatrische patiënt

18/4, Brancherapportage ggz uit Arbeid en Zorg en Welzijn 2016

14/4, Brief van MIND Landelijk Platform aan informateur Schippers

14/4, Kamervragen SP over Kindertelefoon

14/4, Kamervragen inzake de kwaliteit van de jeugdzorg

14/4, Indigo sluit zich aan bij WeHelpen

14/4, Toolbox met vragen en antwoorden over de (kosten van) Zvw zorg

14/4, Dementie op jonge leeftijd complex en onbekend

14/4, Meer woningen voor verwarde overlastgevers

13/4, Coöperatie Jeugdgezondheidszorg Almere officieel van start

13/4, Aantal meldingen euthanasie weer toegenomen

13/4, Jeugdzorgvoorziening deed te weinig tegen seksuele relaties

13/4, Van Rijn wil bezem door gemeentelijke zorgbureaucratie halen

12/4, 9 mei: vervolg onderhandelingen voor nieuwe Cao GGZ

12/4, Nieuwsbrief van de Nederlandse Zorgautoriteit over de dbc-systematiek in de geestelijke gezondheidszorg

12/4, Meer aandacht nodig voor denkstoornissen bij jongeren met autisme

12/4, Protocol overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz 2016

11/4, Schade voor nieren is schade voor brein

11/4, Kiezen of delen voor ‘Rutte III’: kostenakkoord of botte bijl

11/4, Wat vindt GGZ Nederland belangrijk bij de bekostiging van jeugd-ggz?

11/4, GGZTotaal; e-magazine van april 2017

10/4, Depressiedeal moet Nederland een miljard euro opleveren

10/4, 300 mensen staan op tegen lange wachtlijsten in de ggz

10/4, Zilveren Kruis kiest voor nullijn bij zorginkoop

10/4, VU ontwikkelt suïcidepreventietraining voor ggz-medewerkers

10/4, Nieuwe indicatie voor mensen in ggz-instelling

7/4, Brief van MIND Landelijk Platform aan informateur Schippers

7/4, Depressie centraal op Wereldgezondheidsdag

7/4, Kortsluiting in mijn hoofd door Brenda Froye

7/4, Inspecties kritisch over suïcidebeleid De Hoenderloo Groep

6/4, Van wijk tot wetenschap; dien vóór 1 mei een abstract in

6/4, GGZ Oost Brabant wil Expertisecentrum Depressie Jeugd opzetten

6/4, Met druk kind niet gelijk naar de dokter voorkomt onnodig medicijngebruik

6/4, Specifiek hersengebied ‘zwakker bij mensen met autisme’

5/4, GGZ Nederland bepleit verplichte standaardisatie in jeugdzorg

5/4, RVS trekt van leer tegen medicalisering

5/4, Wegnemen knelpunten voorwaarde voor succesvolle transformatie jeugdhulp

5/4, Vernieuwingen in jeugdhulp nog ver weg 

4/4, Meisjes kunnen autisme beter verbloemen dan jongens

4/4, Publicatie zorginkoopbeleid Zvw 2018

4/4, Procedure indiening onderwerpen voorwaardelijke toelating basispakket 2019

4/4, Karakter benoemt nieuwe bestuurder

3/4, ‘Hacken en data en cyber: precies waar deze jongens goed in zijn’

3/4, Drugsgebruik tbs-kliniek niet meer toegestaan

3/4, Slaaptekort leidt tot agressie in forensische kliniek

3/4, Hoe ga je als ouder om met de zelfdoding van je kind?

31/3, Nieuwsbrief maart ZonMw Jeugd

31/3, Administratieve lastendruk in de jeugdzorg

31/3, Nieuw onderzoek: speel na een ongeluk Tetris; dan voorkom je mogelijk PTSS

31/3, Ervaringsdeskundigheid moet GGZ naar nieuw plan tillen

30/3, Depressie verlichten tijdens de zwangerschap

30/3, GGZ WNB en Emergis zetten fusieplan in de ijskast

30/3, Spoedopvang verwarde personen in Groningen en Assen open

30/3, Artsen tegen stervenshulp bij voltooid leven

29/3, 5.500 kinderen met ‘rugzakje’ gaan niet naar school

29/3, Lentis wil af van werknemer wegens opnames douchende bewoners

29/3, Doet uw instelling mee met gratis experiment in belang van samenleving?

29/3, Schippers blijft demissionair minister

28/3, GGZ Nederland: stop met delen van ROM-data

28/3, Regelgeving ggz en fz 2018 (NZa)

28/3, Start inkoop specialistische jeugdhulp op resultaten

28/3, Behandelen bij vechtscheiding: eerste onderzoek geeft positieve KUK resultaten weer

27/3, Schippers wil niet tornen aan verplichting ROM-gebruik

27/3, Hersenscans kunnen helpen bij keuze voor behandeling van depressie

27/3, Grote Beek Eindhoven treft maatregelen na zelfmoordpoging

24/3, Nieuwsbrief GGZ ZonMw; maart 2017

24/3, Jim van Os nieuwe medisch manager divisie Hersenen UMC Utrecht

23/3, Factsheet over roken en depressie verschenen

23/3, Jongeren met lichte verstandelijke beperking krijgen transitiecoach als ze 18 jaar zijn geworden

23/3, ‘Tussen knuffels en shag’; verhalen van mensen met een licht verstandelijke beperking

23/3, Voorlopig akkoord pensioenaftopping psychiaters bereikt

22/3, Ggz maakt afspraken om administratieve last te verminderen

22/3, Blijf op de hoogte over de keuzewebsite van Kiezen in de GGZ

22/3, E-health superheldentraining voor kinderen met autisme

21/3, Parnassia vraagt postbode mee te kijken

21/3, Vaak foute diagnose screening mishandeling

21/3, Verband slaapproblemen en agressie onderbelicht in forensische psychiatrie

21/3, Yoga helpt bij depressie: klopt dit wel?

20/3, ‘Plan voltooid leven mag niet van agenda af’

20/3, Behandeling ggz in Amsterdam stagneert door woningtekort

20/3, Jongeren wachten lang bij het zoeken van hulp bij psychiatrische stoornissen

20/3, Nieuwe inkoopvoorwaarden voor de zorgsector

18/3, Vanavond in Kassa: teveel mensen slikken antidepressiva

17/3, Langdurige zorg hikt tegen flexibel huisvestingstarief aan

17/3, E-health kan dodelijk zijn voor depressieve hartpatiënt

17/3, OM start geen strafrechtelijk onderzoek naar studie GGZ NHN

17/3, Mogelijk nieuwe therapie voor depressie na jeugdtrauma

16/3, Uitnodiging Worldcafé over de agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie

16/3, Ggz Centraal treurt om overlijden oud-directeur

16/3, Maud pleegde zelfmoord maar wilde euthanasie

15/3, Eerste Kamer wil briefing en bijeenkomst over Wvggz

15/3, NZa publiceert advies over prestatiebekostiging FZ

15/3, Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ

15/3, Professionalisering en kwaliteit van jeugdhulp

14/3, Generieke module ‘ontrafelt’ kluwen eHealth

14/3, Zorgstandaard Bipolaire stoornissen onder de aandacht

14/3, Generieke module Acute psychiatrie levert heldere verwachtingen en praktische handvatten

14/3, Schaf eigen risico af voor chronisch ggz-patiënten

13/3, Hoogbegaafdheid is nog te vaak een obstakel

13/3, Schippers: wel vaart achter wet voltooid leven

13/3, Speciale ggz-opvang voor agenten in geestelijke nood

13/3, Kritiek op instelling na dood Luciano

10/3, Ontmanteld kantoor krijgt tweede leven als jeugdkliniek

10/3, Jongeren richten ravage aan bij jeugdinstelling

10/3, Vrouwen overlijden vaker aan overdosis

10/3, Samen beslissen met drie goede vragen

9/3, Psychiatrische patiënten zouden vaker kiezen voor therapie dan medicatie

9/3, Laag IQ leidt vaak tot gedwongen opname in ggz

9/3, Zorginstituut bakent medische noodzaak verblijf ggz af

8/3, Breed protest tegen ROM-vragenlijst als benchmark in de GGZ

8/3, Parnassia Groep benoemt nieuw lid raad van bestuur

8/3, IGZ: zorg faalde bij hulp moordenaar Els Borst

8/3, GGZ Nederland: het roer moet om in de GGZ!

7/3, Nieuwsbrief TOP-Opleidingsplaatsen; o.a. belangrijkste wijzigingen concept toewijzingsprotocol 2018

7/3, VNG onderzoekt financiële tekorten sociaal domein

7/3, Honderden claims voor misbruik in jeugdzorg zijn toegewezen

7/3, Geestelijke gezondheidszorg hekelt regeldruk

6/3, Psychiaters voeren weer acties wegens pensioenaftopping

6/3, SMCvP wil crisisdienst van GGZ Centraal overnemen

6/3, Onderzoek naar gebruik specialistische vormen van jeugdhulp

3/3, Psychische klachten bij jongeren door onvoldoende slaap

3/3, Zonder ROM geen gepersonaliseerde ggz

3/3, Gemeenten behandelen klachten burgers slecht

3/3, Een gedecentraliseerde Jeugdwet: zegen of vloek?

2/3, VWS vergoedt zorg aan daklozen

2/3, Publiekscampagne depressie leidt niet meer patiënten naar huisarts

2/3, NAM is ook aansprakelijk voor psychische schade

2/3, Opheldering geëist over dood 14-jarige Luciano

1/3, Parnassia-topman Kwidama stopt als bestuurder

1/3, IGZ tikt trage jeugdzorgaanbieders op de vingers

1/3,AVV Cao GGZ is verlengd

1/3, Minder separaties door gebruik van Ambient Experience

28/2, Advies Schakelteam niet-acute melding

28/2, GGZ Friesland schrapt merk Denk om verwarring met partij

28/2, Datalek bij Rivas: gegevens kinderen gehackt?

27/2, Bestuurswissel bij ggz-aanbieder Mondriaan

27/2, Tijdschrift voor wetenschap; niet per se voor kijkcijfers

27/2, Psychiater met kinderporno gaat niet naar Mediant

24/2, Kamer wil meer hulp voor kind van dakloze

24/2, Traject Zinnige Zorg GGZ

24/2, Honderden psychiaters boycotten verzekeraars

23/2, Warmtebehandeling helpt tegen depressie

23/2, Architectuur om psychische aandoeningen uit te beelden

22/2, Psychiater Ton Dhondt in bestuur van GGZ Friesland

22/2, Tbs-kliniek aansprakelijk gesteld na zelfmoord

22/2, Beoogde verbetering jeugdhulp is nog ver weg

21/2, Huidige classificatie van depressie onhoudbaar

21/2, Ontsteking in de hersenen bij bipolaire stoornissen nu aangetoond

21/2, Verwarde overlastgever: vaker en ernstiger

21/2, Informatie uit klachten wordt nog onvoldoende gebruikt

20/2, ‘Maak de omslag naar herstelondersteuning waar’

20/2, Nieuw Platform Ouders Centraal

20/2, Vitamine B zou klachten schizofrenie kunnen verminderen

17/2, Hersenen ADHD’ers zijn iets kleiner

17/2, Website 16-27 voor doorlopende ondersteuning aan kwetsbare jongeren

17/2, Ontwikkeling zorgstandaarden kans voor de ggz

17/2, Middelengebruik beter bespreekbaar maken?

16/2, Schippers wil lager aantal depressiegevallen

16/2, GGZ Nederland is blij met aangenomen Wet verplichte ggz

16/2, ‘Ambities voor ggz vragen om brede samenwerking’

16/2, Betere ondersteuning en zorg voor Sophie en Naomi plus 577.000 andere kinderen

15/2, GGZ NHN benoemt Marleen Barth tot lid raad van toezicht

15/2, Voorlopers zijn tevreden over horizontaal toezicht

15/2, GGZ NHN start pilot met crisidienstauto

14/2, Op ingeslagen weg van zelfonderzoeken gaat ggz aan regeldruk ten onder

14/2, Nieuwsbrief TOP-opleidingsplaatsen: februari 2017

14/2, Weten wat van u verwacht wordt omtrent uw SBG-aanlevering?

15/2, GGZ NHN start pilot met crisidienstauto

14/2, Op ingeslagen weg van zelfonderzoeken gaat ggz aan regeldruk ten onder

14/2, Nieuwsbrief TOP-opleidingsplaatsen: februari 2017

14/2, Weten wat van u verwacht wordt omtrent uw SBG-aanlevering?

13/2, Minder verwarde mensen bij crisisdienst

13/2, GGZ-instelling waarschuwt: duizenden mensen leven in totaal isolement

13/2, Afweersysteem stress stamt nog uit de oertijd

13/2, Speciale kieswijzer geestelijke gezondheidszorg

13/2, Reactie Hoogleraar ROM en Benchmarken op Rapport Rekenkamer en STOPROM

10/2, Systematisch bijhouden van uitkomsten dient ggz-cliënt

10/2, Bestuursvoorzitter GGz Centraal neemt afscheid

10/2, Forensische Polikliniek Kindermishandeling gaat dicht

9/2, Petitie tegen vragenlijsten ggz ruim 4.000 keer ondertekend

9/2, Leef- en werkklimaat in De Woenselse Poort is onveilig

8/2, Wet verplichte GGZ beter af zonder observatiemaatregel

8/2, Verslaafde voelt beloning moeilijk aan

8/2, Hoe denken de politieke partijen over de GGZ?

7/2, 7 redenen waarom je moet minderen met social media

7/2, UWV verwacht banengroei in zorg- en welzijnssector

7/2, Limburgse instellingen passen betaling stagiairs aan

6/2, Cao-overleg GGZ van start

6/2, Het Grote Zorgdebat: Zorg voor de toekomst!

6/2, Lucien Engelen treedt toe tot raad van toezicht GGzE

3/2, Kamer ziet niets in gedwongen observatie verwarde personen

2/2, Rekenkamer: ‘Prestatiebekostiging ggz moet beter’

2/2, SZN roept lokale bestuurders op om 18-18+ te gaan regelen!

2/2, Mensen met langdurige psychische problemen over rol gemeente bij zorg

1/2, ‘De verwarde persoon’ bestaat niet

1/2, Dimence start nieuwe aanpak van overlast verwarde personen

1/2, Minder administratieve lasten met nieuwe checklist LGGZ

31/1, De psychologie achter een hard politiek debat

31/1, Verzet tegen Rom in de ggz

31/1, Online angstbehandeling voor kinderen moet angststoornissen terugdringen

30/1, Zorgverzekeraar heeft oog voor gepast gebruik maar vergeet wetenschap

27/1, Fewfoods-dieet helpt tegen ADHD

27/1, Bijna 300 miljoen euro onderbesteding in de ggz

27/1, Merendeel zorgaanbieders curatieve GGZ heeft kwaliteitsstatuut

27/1, Jim van Os: ‘Ggz wordt beperkt tot symptoombestrijding’

27/1, ‘Versla het veelkoppige monster lastendruk’

26/1, Lancering apps rond zwangerschap en depressie

26/1, Tuchtcollege: naasten informeren moet!

26/1, To Stay Alive: a method – a feelgood movie about suffering

25/1, Tientallen jongeren belanden in psychiatrische kliniek na sexting

25/1, GGZ-cliënten met een bijstandsuitkering hebben baat bij IPS

25/1, Novadic-Kentron lijdt opnieuw miljoenenverlies

25/1, dbc-spelregeltool 2017 online

24/1, Onderhandelingen nieuwe cao GGZ van start

24/1, GGZ Friesland doceert ‘eerste hulp bij psychische ongelukken’

24/1, Nederlands Centrum Verslavingskunde i.o. formeel van start

23/1, Politiek wil regeldruk in zorg drastisch verlagen

20/1, Sterk verhoogd risico op HIV in ggz

20/1, Gemeenten organiseren onvoldoende inspraak Jeugdwet

20/1, NZa: normen voor wachttijden ggz zijn niet het probleem

20/1, Depressietest 45.000 keer ingevuld sinds start campagne

19/1, Zwangerschapsdiabetes vergroot kans op postnatale depressie

19/1, ZN roept verzekerde op wachttijden in ggz te melden

19/1, Liever belonen dan bestraffen

18/1, NZa publiceert onderzoek naar Treeknormen ggz

18/1, Hoe maak ik het onderwerp verslaving bespreekbaar?

18/1, Website KOPP/KVO gelanceerd

17/1, Zorg bereikt veel psychiatrische patiënten niet

17/1, Nu beschikbaar: Generieke module Psychische klachten huisartsenpraktijk

17/1, Geen passende zorg voor psychische aandoening

16/1, Omstreden maagband voor kinderen in opkomst

16/1, Depressie kost Nederland anderhalf miljard per jaar

13/1, Online klachtgerichte mini-interventies verminderen depressieve klachten

13/1, Handreiking Ondersteuning bij zelfmanagement verschenen

13/1, Psychische klachten en alcohol

13/1, Verwaarlozende moeder slecht in herkennen angst

12/1, Veilig Thuis Brabant Noordoost en Zuidoost gaan zelfstandig verder

12/1, Politici moeten zich uitspreken over keuzes voor de zorg

11/1, Psychiaters herkennen zwakbegaafdheid slecht

10/1, Aantal zelfmoorden in Zeeland moet omlaag

10/1, Walter Franken is nieuw lid raad van bestuur de Viersprong 

9/1, Nog steeds hoge drempels in de jeugdhulp

9/1, Vijf stappen naar herstel bij een depressie

6/1, Protocol ter preventie van suïcide onder studenten

6/1, Talant en GGZ Friesland uit elkaar door regelgeving

6/1, Advies NZa over bekostiging acute ggz

6/1, Verkiezingsprogramma’s over zorg en ggz

5/1, Wachttijden GGZ hebben soms zelfmoord tot gevolg

5/1, Mannenopvang Zwolle en Tilburg van start

4/1, Yulius ontslaat bestuurders en benoemt interimmer

4/1, MEE: ‘Complexe patiënten krijgen verkeerde ggz-zorg’

4/1, Miljoenenverlies Ede door jeugdzorgcliënten uit westen

3/1, ‘Psycholance’ blijkt goed model voor hulp aan verwarde mensen

3/1, Triversum en GGZ Noord-Holland-Noord tekenen intentie overeenkomst

3/1, Zorgaanbieders compenseren karige gemeentetarieven met Wlz-geld

3/1, Invulling geven aan succesfactoren correct declareren

2/1, Jeugdbeschermers vaker zelf beschermd tegen agressie

2/1, Jeugdhulp na twee jaar niet op orde

30/12, GGz Breburg benoemt nieuw lid rvt

30/12, Aangepaste tariefbeschikking gespecialiseerde ggz 2017

30/12, De DSM-5 komt eraan: consequenties voor uw SBG aanlevering

29/12, Bureaucratie en diffuse financiering verstikken transitie

29/12, Opnieuw zondagsdienst in 41 ggz-instellingen

28/12, Deskundigen rapporteren over antidepressivum

27/12, Genetisch verband tussen slecht slapen en medische aandoeningen ontdekt

27/12, Oog voorspelt kans op depressie

27/12, Goed familiebeleid vanaf nu verplicht in GGZ-organisaties

27/12, Wat mag u van de jeugd-GGZ verwachten?

23/12, Inkoop specialistische jeugdhulp 2019-2020: marktconsultatie

23/12, Antidepressiva behoren tot therapeutisch arsenaal van huisarts

23/12, Nieuwe JGZ-richtlijn Depressie online

23/12, Vaker psychische klachten bij naasten van verslaafden

22/12, Extra geld moet geesteszieken aan werk helpen

22/12, Ggz presteert beter dan verwacht ondanks stelselwijziging

22/12, Bewustwording over risico’s alcohol groter

22/12, Kabinet stelt 3.5 miljoen extra beschikbaar voor begeleiding naar werk

21/12, Kiezen in de GGZ wordt gemakkelijker

21/12, Versterken van integrale hulp voor jongeren met psychische problemen

21/12, Privacybescherming & Informatieveiligheid ggz; voorbeeld bewerkersovereenkomst

20/12, Sluiten boekjaar landelijk gecontracteerde jeugdaanbieders

20/12, Dimence Groep benoemt nieuwe leden raad van toezicht

20/12, Te weinig woningen voor mensen met een beperking

20/12, Reactie gevraagd op Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg

19/12, Veel te veel antidepressiva voorgeschreven

19/12, Abortus lijkt weinig effect te hebben op mentale gezondheid vrouw

19/12, RTL past voorwaarden hulpprogramma’s aan

16/12, Minister Schippers gaat ambulante zorg versterken

16/12, Online preventieve cursus voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

16/12, Individuele sporters hebben meer risico op depressie

16/12, Kamerbrief over Schakelprogramma personen met verward gedrag

15/12, GGZ Nederland vraagt politieke aandacht voor preventie

15/12, Calamiteiten melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg

15/12, Slechte nierfunctie verhoogt het risico op dementie

15/12, Waarom de Zweden amper burn-outs kennen

14/12, Hoe helpt u cliënten bij het verminderen van paniekklachten?

14/12, Handreiking Regie op aanpak kindermishandeling

14/12, Generieke module Zelfmanagement voor de ggz gereed

14/12, App Veilig Huisbezoek

13/12, Autisme bij meisjes herkend aan emotionele en gedragsproblemen

13/12, GGZ Nederland vraagt Kamer om meer aandacht voor preventie en vroegsignalering

13/12, Ontschotting zorg levert 1.5 miljard euro op

13/12, RIVM: Therapie bij verslaving levert miljoenen op

12/12, Zorgstandaarden bieden nieuw perspectief

12/12, Brabantse jeugdzorgaanbieder in de problemen

12/12, Deze man maakt mensen met psychische problemen weer gelukkig

12/12, Effect e-training bij angst en depressie niet bewezen

9/12, Het mag niet; het mag nooit (seksueel grensoverschrijdend gedrag in de gezondheidszorg)

9/12, Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor

9/12, Behandeling angst en depressie bij kankerpatiënten kostenbesparend

9/12, Twee ervaringsdeskundigen in Schakelteam

8/12, Zwangere met vitamine D tekort meer kans op kind met autisme

8/12, Cliënten die na 3 jaar vanuit de Zvw overgaan naar de Wlz

8/12, Verslavingszorg levert samenleving miljoenen op

8/12, Malta loopt voorop met verbod op ‘homo-therapie’

7/12, IGZ gaat ook toezien op meldcode ouderenmishandeling

7/12, Inspectie steunt inzet tolkentelefoon voor vluchtelingen

7/12, Miljoenenverlies voor Limburgse zorginstelling Mondriaan

7/12, Scholieren zitten maanden thuis terwijl de ‘miljoenen klaar liggen’

6/12, Psychiatrische hulp thuis vlot maar niet

6/12, ADHD-medicatie onschadelijk op lange termijn

6/12, Acht landelijke zorgorganisaties roepen op tot structurele tolkenvergoeding

6/12, Handreiking ‘leren van incidenten’ voor kleine zorgaanbieders

5/12, Inattentie als motor van impulsief en hyperactief gedrag

5/12, Psychiatrische hulp thuis in de knel

5/12, Radicaal nieuwe therapie bij angst en fobie en PTSS

2/12, Mensen met psychische aandoeningen hebben aanzienlijk minder kans op de arbeidsmarkt

2/12, Gemeenten komen niet rond met geld jeugdhulp

1/12, Psychische gezondheid in de wijk

1/12, Cultuursensitieve film helpt bij psychosociale hulp

1/12, Doeltreffende gezondheidszorg in de EU bespaart levens en miljarden euro’s 

30/11, Zo is het om te werken met een psychische stoornis

30/11, Inspectie belt verpleegkundigen over gebruik meldcode

30/11, Jongere slecht opgevangen na verblijf in jeugdinrichting

29/11, Hoe meer groen en water; hoe minder angststoornissen

29/11, RTL belooft Dekker onderzoek naar hulp-tv

29/11, CQi; alles wat u moet weten over de verplichtingen in 2017

28/11, IGZ wil praten met GGZ InGeest over tv-programma

28/11, Peuter met autisme vermijdt oogcontact niet met opzet

28/11, Korrelatie overspoeld met hulpvragen na ‘Emma wil leven’

25/11, Depressie in je gezin: ‘schaam je niet; bespreek het’

25/11, Kind van depressieve ouder heeft groter risico op depressie

25/11, Het is vijf over twaalf! Brandbrief over de Wlz

24/11, Update DBC-pakket 2017 voor jeugd- en volwassenen-ggz

24/11, ZN: Consumentenbond en VvAA pleiten onterecht voor recht op oneindige zorg

24/11, Ggz lanceert nieuwe beweging

23/11, Zorgverleners beknot door zorgverzekeraars

23/11, Website en e-learning over (online) gokken beschikbaar

23/11, Nieuwe risicogenen voor schizofrenie gevonden

22/11, Vrijgevestigden in jeugd-ggz sluiten noodgedwongen de deuren

22/11, Evaluatie regeling publicatie wachttijden ggz

22/11, Palliatieve zorg in GGz vergt specifieke expertise

21/11, Helft zorgvragers heeft privacyklachten

21/11, Zorg enthousiast over toezicht IGZ bij dementie

18/11, Privacy in de zorg rammelt aan alle kanten

18/11, Ggz moet volgend jaar kwaliteitsinformatie publiceren

18/11, Gemeenten verwijzen veel vaker door naar jeugdhulp

18/11, Helmond boos: ‘Zorggeld gaat naar hipsterproject’

17/11, Jeugdzorg in gezinshuis biedt positiever leefklimaat

17/11, Woenselse Poort treft maatregelen na kritiek

17/11, Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag van start

17/11, Begeleiding blijft ook na volledig herstel belangrijk na ziekteverzuim door psychische klachten

16/11, Deel gemeenten stopt zorggeld in algemene pot

16/11, Betrokkenen slaan handen ineen bij aanpak kindermishandeling

16/11, Centra gaan aan de slag met talenten patiënten met psychische problemen

15/11, Kindermishandeling binnen 10 jaar halveren

15/11, Handreiking Dubbele toestemming bij kindermishandeling

15/11, Zorg van de Zaak trekt Diederik Stapel aan als psycholoog

14/11, Doorontwikkeling van de productstructuur ggz/fz

14/11, Scouting-kinderen: meer zelfvertrouwen en minder psychische problemen

14/11, Autisme en de feestmaanden: hoe pak je het aan?

14/11, Pil verhoogt mogelijk kans op een depressie

11/11, ‘Speeddaten’ met ggz-behandelaren voor eigen regie

11/11, Kinderen stuiten nog op te veel knelpunten in de jeugdhulp

10/11, Evaluatie Stichting Benchmark GGZ

10/11, Lentis vreest miljoenentekort over 2016

10/11, Factsheet over ‘verwarde personen’ zet feiten op een rij

10/11, Inrichting zorgstelsel mag geen belemmering zijn voor goede GGZ

9/11, Vooral zonlicht beïnvloedt humeur

9/11, Zorgen over toename crisisopname kinderen

9/11, Gros gemeenten liet zorggeld op plank liggen

8/11, GGZ Nederland: ‘de ambulantisering stagneert’

8/11, Gemeenten zitten op stoel jeugdpsychiater

8/11, Meldpunt geweld jeugdzorg; onderzoek verbreed

8/11, Inspecties richten zich op nieuwe vormen van jeugdhulp

7/11, Ouders zieke kinderen vaak onterecht beticht van kindermishandeling

7/11, Gemeenten tevreden over decentralisaties; burgers niet

7/11, Hersenz wint Herman Wijffels Innovatieprijs

4/11,Onderzoek naar gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

4/11, Meer maatwerk nodig voor huurders met verward gedrag

4/11, Wat gebeurt er met standaarden in de commentaar- en autorisatiefase?

4/11, VVD wil mensen met psychiatrische problemen sneller aan woning helpen

3/11, Helft van de kinderen heeft ingrijpende ervaring meegemaakt

3/11, Advies kwartiermaker over transformatie zorglandschap Jeugd

3/11, Bloeddruk speelt mogelijk rol bij behandeling PTSS

2/11, Geef meer uitleg over psychische achtergrond van lichamelijke klachten

2/11, NCJ overspoelt jeugdzorg met steunprogramma’s

2/11, 1.2 miljard over op jeugdzorg en ondersteuning bij gemeenten

1/11, Doorverwijzing jeugdhulp vaker door gemeenten

1/11, Zorggeld niet kwijt maar bewaard voor later

1/11, Hoog gemiddelde behandeling depressie; ook veel onvoldoendes

31/10, Vertrouwen in zorg groot; behalve in ggz

31/10, Link tussen afwijkend hartritme en psychiatrische stoornis gevonden

31/10, Van je angststoornis af dankzij virtual reality

31/10, Aandacht voor zelfstigma

31/10, Gedrag autistische kinderen verbetert na interactie met ouders

28/10, Hersenactiviteit geliefde pubers gemeten

28/10, Monitor LPGGz: Ontevredenheid over crisiszorg

28/10, Drie nieuwe erkende interventies

27/10, Kindzorg hoort naadloos aan te sluiten

27/10, Alarm FNV over jeugdpsychiatrisch centrum

27/10, Kindermishandeling kost miljarden

27/10, Vluchtelingen moeten betere toegang krijgen tot geestelijke gezondheidszorg

26/10, Coziek voorspelt stijging accountantskosten ggz

26/10, Veronique Esman nieuwe directeur GGZ Nederland

25/10, IGZ doet onderzoek naar implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

25/10, Subsidies lokale initiatieven mensen met verward gedrag

24/10, Als Rover zichzelf snijdt; doen de kijkers dat dan ook?

24/10, Familievertrouwenswerk ggz start in het sociaal domein

24/10, Instagram komt met optie om depressie te melden

24/10, Platform wil proefproces wachtlijsten jeugd-ggz

21/10, 20 miljoen euro beschikbaar voor begeleiding naar werk van mensen met psychische aandoeningen

21/10, Hoe vaak komen gedwongen spoedopnames voor in de GGZ?

21/10, Levensgevaarlijke XTC aangetroffen

20/10, Beantwoording Commissiebrief over steeds langere wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg

19/10, Verplichte behandeling kan kosten psychiatrie verlagen

18/10, Feiten en cijfers over de ggz

18/10, NZa komt met oplossing voor ‘foute’ ggz-tarieven

18/10, Ggz-medewerkers gaan zondagsdienst werken op 1 november

18/10, ChristenUnie: relatietherapie in basispakket

17/10, Verband tussen stress en obesitas bij kinderen

17/10, Belangrijke rol voor familie van verwarde personen

17/10, Dijkhoff grijpt in bij onveilige tbs-kliniek

17/10, Hersteltarief in 2017 mogelijk voor ggz-tarieven 2014 en 2015

14/10, Depressie: enkele cijfers

14/10, Samenwerking GGZ en sociaal domein voor mensen met ernstige psychische aandoeningen

14/10, Factsheet Feiten en fabels over ecstasygebruik

14/10, Maatregelen gebruik van residentiële jeugdhulp en jeugd-ggz

13/10,Van Rijn: ‘Almere kreeg niet te weinig geld voor Jeugdzorg’

13/10, Steeds vaker wachtlijsten en volle bedden GGZ: ‘beschikbare middelen GGZ moeten ingezet kunnen worden’

13/10, 1.200.000 patiënten in de Geestelijke Gezondheidszorg

12/10, Utrecht reserveert extra geld voor jeugdzorg

12/10, Fusie Viersprong en GGz Breburg van de baan

11/10, Helft van mensen met geestelijke gezondheidszorg werkt

11/10, Wachtlijst voor psycholoog groeit

11/10, Doorontwikkeling productstructuur ggz en fz

10/10, GGZ Friesland beste werkgever in geestelijke gezondheidszorg

10/10, Omgaan met kinderen met een eetstoornis; 10 tips

10/10, ‘Niet alle drukke kinderen hebben ADHD en niet alle kinderen met ADHD zijn druk’

10/10, Verbeteren veiligheid belangrijk voor goed werkklimaat in de GGz

10/10, Erasmus MC start spreekuur ‘zwanger met antidepressiva’

7/10, Reduceer iemand niet tot één kwaal

7/10, Psychische klachten in de huisartsenpraktijk

7/10, Xonar en Koraal Groep en Mondriaan intensiveren samenwerking in het ‘Traumacentrum Jeugd Limburg’

7/10, Rechter berispt gemeenten om aanbesteding jeugdhulp

7/10, Patiënten hebben geen idee wat er met e-health kan

7/10, Rendeert zorgonderzoek in de GGz?

6/10, Ggz-personeel beklaagt zich over onveiligheid

6/10, Fors hogere accountantskosten door Wmo en Jeugdwet

6/10, Vektis publiceert Open Databestanden Zvw 2014

6/10, DBC-pakket 2017 voor jeugd-ggz en volwassenen-ggz beschikbaar

5/10, Patiënt zelf de baas over digitaal medisch dossier

5/10, Aanpak kindermishandeling aangescherpt

5/10, Veel onvrede en frustratie bij GGZ-medewerker

5/10, De invloed van veroudering op persoonlijkheid verdient aandacht in de zorg

4/10, Verplichte anticonceptie incapabele ouders

3/10, Reactie Schippers op rapportage Aanjaagteam verwarde personen

3/10, Financiering crisishulp verwarde personen niet goed geregeld

3/10, Hoes verder met aanpak verwarde personen

30/9, Jeugd-ggz zet in op virtual reality

30/9, Er rust onterecht een stigma op hallucinaties

30/9, Van Rijn: ‘Geen onderzoek naar wurgcontracten in jeugdzorg’

30/9, GGZ-instellingen volop betrokken bij sluitende aanpak verwarde personen

30/9, Depressie: enkele cijfers

30/9, Peelregio / Helmond gaat suïcide bij jongeren actief terugdringen

29/9, Negatief reageren op moreel gedrag

29/9, Laura van Geest (CPB): zorgkosten dreigen alle groei koopkracht op te eten

28/9, Zorg en politie en Openbaar Ministerie werken samen tegen agressie

28/9, Stichting Benchmark GGZ; jaarrapportage BRaM 2015

28/9, Depressie Vereniging lanceert depressieplatform MIND Blue

27/9, Zilveren Kruis sluit voorkeurscontracten depressiezorg

27/9, GGZ Friesland geeft gratis training voor mantelzorgers

26/9, Landelijke campagne moet taboe op depressie wegnemen

26/9, Speciale ruimte voor slachtoffers seksueel geweld in Zwols ziekenhuis

26/9, Eetstoornis boulimia komt minder vaak voor

26/9, Herken de signalen van suïcidale gedachten

23/9, Onderzoek verband slapeloosheid en psychische aandoeningen

23/9, Aandacht voor mentale weerbaarheid op de werkplek en op school loont

23/9, Geld voor jeugdpsychiatrie in veel gemeenten nu al op

22/9, Zorgverzekeraars leven privacyregeling GGZ goed na

21/9, Dertig miljoen onvoldoende voor aanpak verwarde personen

21/9, Zorguitgaven stijgen naar 68 en een half miljard euro

20/9, Rotterdam opent Meldpunt Verwarde Personen

19/9, Trauma’s verwerken met een snuifje knuffelhormoon

19/9, Therapie moet kinderen van ouders in vechtscheiding voorop stellen

19/9, Somber? Ga er op uit!

19/9, Nieuwe subsidieregeling anonieme e-mental health vastgesteld

16/9, Verslavingszorg laat kliniek achter zich

16/9, Richtlijnen doen niet altijd wat voor ggz-cliënt

15/9, Behandeling nachtmerries bij patiënten in GGZ goed mogelijk

15/9, André Rouvoet: voorkom dat jongeren uit GGZ-behandeling moeten en voorkom schulden

15/9, Zorgverzekeraars gaan verzekerden achteraf informeren over inzage patiëntgegevens

14/9, Cliënt niet in beeld bij transities ggz

14/9, Politie blijft verwarde mensen opvangen zolang het nodig is

14/9, Nieuwe aanpak moet zelfmoorden voorkomen

13/9, Reactie VWS op bericht dat politie in 2017 stopt met vervoer verwarde personen

13/9, De anti-stigma toolkit van Ypsilon

13/9, Hoe maak je de isoleercel overbodig?

12/9, VUmc start centrum voor wilsbekwaamheidsvragen

12/9, Politie stopt met opvang verwarde personen

9/9, Derde nota wijziging bij voorstel Wet verplichte GGZ

9/9, Patiëntenfederatie – Patiënt beslist over inzage medisch dossier

9/9, Videoboodschap Minister Schippers over publiekscampagne depressie

9/9, Tweederde psychologische experimenten onderuit bij herhaling

8/9, Nieuwe subsidierondes GGz bij ZonMw

8/9, Decision Tool Depressie beschikbaar

8/9, Zelfmanagement niet vanzelfsprekend

7/9, Onderzoek naar nieuwe vormen antidepressiva

7/9, Ontregeld immuunsysteem oorzaak van depressies?

7/9, Zorgprisma GGZ Basis en GGZ Plus

7/9, Mentale vermoeidheid zit tussen je oren

6/9, Sneller aan het werk dankzij blended e-health bij psychische klachten

5/9, Instellingen richten nieuwe isoleercellen in

2/9, Trimbos Start landelijk KOPP/KVO project

2/9, Budgetten WMO en Jeugd verlaagd

2/9, Omstreden onderzoek GGZ NHN naar Openbaar Ministerie

2/9, Staatssecretaris Dijkhoff laat onderzoek doen naar Woenselse Poort

1/9, Menzis koppelt zorginkoop aan kwaliteitsindicatoren

1/9, P3NL-Manifest voor verbetering van de GGz

1/9, P3NL-Reactie consultatie transparantieregeling GGz

31/8, Nieuwe website over opvolging van incidenten

30/8, Nieuwsuur- Aantal dwangopnamen GGz bijna verdubbeld in 13 jaar

26/8, IGZ- Openheid calamiteiten onderwerp van gesprek met zorg

26/8, Inspecties stellen bodemeisen aan opnames jongeren in gesloten instellingen

24/8, FGzPt- Besluit buitenlands gediplomeerde GzP-specialisten gewijzigd

23/8, Sterke groei aantal klachten over jeugdzorg

23/8, Preventie depressie in huisartsenpraktijken niet zinvol

22/8, Geen een gemeente heeft draaiboek verwarde personen klaar

22/8, Gebruik Ritalin bij kinderen neemt af

18/8, NZa- Zorgfraude is een serieus probleem

18/8, Jeugdzorginstelling Almata moet 30% capaciteit afbouwen

16/8, ZonMw-Persoonsgebonden subsidie voor vernieuwend multidisciplinair onderzoek

15/8, Patiëntenfederatie boos over arrest ‘eigen verantwoordelijkheid’

15/8, Toetsing kwaliteitsregistraties van start

15/8, Nieuwe subsidierondes GGz vroege herkenning en vroege behandeling & gepersonaliseerde zorg

11/8, Werkgelegenheid in de zorg met 3% gekrompen

9/8, Re-integratie loont voor mensen met ggz-problemen

2/8, Investeren in GGZ onderzoek loont

2/8, Gelders plan voor behandeling psychiatrische patiënt in eigen huis

2/8, Eigen GGZ-poli voor zorgmijders

29/7, Psychosociale hulpverlening voor vluchtelingen

26/7, GGz-partijen pakken knelpunten declaratieproces aan

15/7, NZa moet GGZ tarieven opnieuw vaststellen

13/7, Personeel jeugdzorginstelling slaat alarm

12/7, Veel verwarring rond ‘verwarde personen’

11/7, NZa:  Belangrijke wijzigingen in regelingen 2017 voor de gespecialiseerde ggz generalistische basis-ggz en de forensische zorg

11/7, Afwijzende reacties op Haags plan verwarde personen

8/7, Korter behandelen bij milde psychische problemen goed mogelijk

8/7, Schippers scherpt wetsvoorstel verplichte GGZ aan: Observatieregel voor verwarde personen

7/7, Hulpverlening in de fout bij probleemgezin

8/7, Korter behandelen bij milde psychische problemen goed mogelijk

8/7, Schippers scherpt wetsvoorstel verplichte GGZ aan: Observatieregel voor verwarde personen

7/7, Hulpverlening in de fout bij probleemgezin

7/7, ZN: Afspraken zelfonderzoek curatieve GGZ 2014

6/7, Volkskrant: Honderden moeilijke kinderen rondgepompt in GGZ instellingen

6/7, Aanpak verwarde personen nog nergens sluitend

6/7, IGZ: Eindrapportage toezicht lijst 150 verpleegzorginstellingen

4/7, Generieke Module benadrukt belang van naasten in de GGZ

4/7, Inhaalslag nodig bij zelfmoordpreventie

4/7, Korrelatie krijgt steeds meer hulpvragen van jongeren

4/7, NZa publiceert definitieve regelingen 2017

1/7, Schippers kamerbrief over zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders

30/6, IGZ noteert voorlopig 6 zwijgcontracten

29/6, 12 instellingen ondertekenen manifest: Isoleercel is rijp voor museum

29/6, Monitor Transitie jeugd: Jeugdzorg onder de maat

28/6, Meer vragen en klachten over dwang in de GGZ

27/6, Psychiatrische patient bij huisarts in wachtrij

27/6, Koppeling psychiatrische patient aan incidenten door media vergroot stigma

27/6, Jongens lijden meer onder gedragsproblemen dan meisjes

24/6, Oudere met chronische depressie verliest steun

24/6, Trimbos: Nieuwe interventies erkend voor langdurige GGZ

23/6, Schippers zet door: Verzekeraars risicodragend voor GGZ

23/6, Woenselse poort liet steken vallen voorafgaand aan dubbele zelfmoord

22/6, ZN: Volledig risicodragendheid in GGZ komt te vroeg voor zorgverzekeraars

22/6, Behandeling angststoornissen kan beter

21/6, Toegenomen bureaucratie kost jeugd-ggz 18 miljoen euro

20/6, Inspecties: Onvoldoende prioriteit aan de veiligheid van het overleden kind in Heerlen

20/6, Studies naar effectiviteit Jeugd-GGZ ter discussie

17/6, Ypsilon komt met manifest voor politiek

16/6, Van Rijn snoeit in zorgregels

16/6, Neurofeedback niet effectief bij ADHD

16/6, Schippers is tegen informeerplicht zorgverleners

16/6, Zorg kan niet zonder ervaringsdeskundigheid

15/6, Cliënten uit omstreden medicijnonderzoek GGZ-NHN knapten wel op

15/6, Zorgverzekeraars constateren minder fraude bij declaraties

15/6, Kleine groei opvang jongeren in pleeggezin

15/6, Zorgkosten per verzekerde het hoogst in Ermelo

14/6, Reactie GGZ Nederland op wijziging WGBO

14/6, Half miljard bezuiniging op langdurige zorg geschrapt

10/6, Inkoopbeleid zorgverzekeraars onduidelijk voor consumenten

9/6, Forse stijging aantal zorgverleners dat uit het BIG register is geschrapt

8/6, Geheugenverlies bij daders van zware delicten meestal geveinsd 

8/6, IGZ oordeelt hard over medicijnonderzoek GGZ-instelling

7/6, Zorgen over kwetsbare kinderen in Nederland

6/6, P3NL: Subsidieregeling Transparantie Kwaliteit van Zorg gepubliceerd

6/6, Psychiatrische patiënten hebben baat bij opstellen van een crisisplan

5/6, Structureel 30 miljoen extra voor aanpak verwarde personen

3/6, Pilot voor nieuw model GGZ van start

3/6, Geschilleninstantie moet onnodige rechtszaken zorgaanbieders en zorgverzekeraars voorkomen 

31/5, Zorginstituut: Psychiatrische patiënt onnodig lang in zorginstelling door gebrek aan alternatief

30/5, NRC: Steeds meer kinderen onterecht en onwettig in gesloten jeugdzorg

30/5, Zorgverzekeraars willen in 2017 nog geen risico dragen voor GGZ: “te weinig inzicht in kwaliteit”

30/5, Proefschrift VU: ervaringsdeskundigheid gebruiken in beroepsuitoefening en opleiding professionals

27/5, Banken zetten GGZ onder druk

27/5, Landelijk Platform GGZ luidt noodklok over ambulantisering

26/5, Tot vijf jaar cel geëist tegen psychiaters wegens fraude met diagnoses voor uitkeringen en PGB’s

25/5, Meer dan veertig meldingen over ‘zwijgcontracten’ in de gezondheidszorg

20/5, Twintig miljoen subsidie voor arbeidsreïntegratie van mensen met ernstige psychische aandoening

20/5, Van Rijn: oneigenlijk gebruik psychofarmaca in ouderenzorg uitbannen

18/5, Landelijk Meldpunt Zorg: veel klachten GGZ

17/5, VWS komt met breed pakket maatregelen voor verbetering diagnostiek en zorg voor autisme

10/5, Proefschrift: Neurofeedback werkt niet bij ADHD

10/5, Trouw: Te weinig aandacht voor terugval na depressie

9/5, Start campagne dementievriendelijke samenleving

9/5, Onderzoek: sociale contacten vertragen cognitieve achteruitgang

6/5, Vincent van Gogh en Proteion starten expertisecentrum voor dementerende ouderen met ernstige gedragsproblemen

6/5, Nieuwsuur: ruim 2500 psychiatrische patiënten met gedwongen opname weggelopen uit klinieken

4/5, Online zelfhulp vermindert risico op depressies

2/5, Groeiend verzet tegen bezuinigingen verpleeghuiszorg: 10.000 banen op de tocht

29/4, Onderzoek: Nederland is Europees kampioen dementiezorg, kwaliteit van leven in verpleeghuis even hoog als thuis

29/4, Onderzoek: mindfulness effectief bij preventie terugval depressie

28/4, NRC: Jeugdzorginstelling Intermetzo bijna failliet, zorg voor 4.500 kinderen in gevaar

28/4, Nieuwe richtlijn ADHD voor jeugdhulp

25/4, Cliëntenorganisaties bezorgd over privacy jeugdzorg

25/4, Proefschrift: etnische minderheden hebben twee maal zo hoog risico op psychose

25/4, Bea Tiemens benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Evidence based practici in mental health care’ aan Radboud Universiteit

25/4, Buitenhof: Damiaan Denys en Trudy Dehue over effectiviteit en bijwerkingen van anti-depressiva

25/4, Weer fors banenverlies bij GGZ Westelijk Noord-Brabant

23/4, Onderzoek naar toename dyslexieverklaringen

23/4, Onderzoek: jongeren zoeken te laat hulp bij depressie

22/4, GGzE bespaart miljoenen door centralisering nachtzorg

22/4, Psychische problemen belangrijkste oorzaak vervroegd pensioen

21/4, Schippers: NZa moet optreden tegen ‘nep-restitutiepolissen’

19/4, Bestuursvoorzitter Mediant: GGZ moet minder bescheiden zijn

19/4, Vier op de tien aanbieders jeugdzorg in financiële gevarenzone

19/4, VGN: 3500 banen in gehandicaptenzorg weg door bezuinigingen

18/4, Vektis introduceert spiegelinformatie voor GGZ-instellingen

15/4, Volkskrant over opmars ervaringsdeskundigen in de zorg

14/4, Woonzorg Flevoland dringt gebruik psychofarmaca met 23 procent terug

14/4, GGZ Friesland betrekt cliënten en familie bij audits

13/4, Arkin neemt Victas over, continuïteit zorg veiliggesteld

10/4, Te veel macht overheid bij inkoop forensische GGZ, tarieven te laag

7/4, Miljoenenverlies Novadic-Kentron

7/4, Fonds Psychische Gezondheid en Landelijk Platform GGZ gaan samenwerken

6/4, Margrite Kalverboer benoemd tot Kinderombudsman

6/4, Verslavingszorginstelling Victas failliet

4/4, Inkoopbeleid Zilveren Kruis 2017: nadruk op terugvalpreventie bij depressiezorg

1/4, BuurtzorgT en De Nieuwe GGZ rekenen af met bureaucratie

31/3, Van Rijn: oneigenlijk gebruik psychofarmaca terugdringen naar nul

31/3, Psychiater Bertine Lahuis (Karakter, Ede) zorgmanager van het jaar

31/3, Nieuwe voorzitter Ned. Ver. voor Psychiatrie: psychiatrie moet grenzen stellen

30/3, Schippers: meer aandacht voor preventie bij psychische problematiek en andere risico’s op chronische ziekten

29/3, Benchmark GGZ: tweederde van patiënten GGZ heeft baat bij behandeling\, grote onderlinge verschillen tussen GGZ-instellingen

24/3, Kritiek op homeopathische ‘Cease-therapie’ bij autisme

23/3, Aktiz: Centrum Indicatiestelling Zorg indiceert steeds strenger

23/3, Nieuwe website professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming

22/3, TOP GGZ keurmerk voor Centrum Dubbele Problematiek Palier en Equator Foundation

22/3, Inspecties Gezondheidszorg en Jeugdzorg gaan fuseren

21/3, Artsen vaak onzorgvuldig bij voorschrijven antidepressiva bij kinderen en jongeren

21/3, Nieuwe directeur NIP stelt zich voor

17/3, Schippers: declaratieprobleem langdurige ggz opgelost

16/3, Acht grote ggz-instellingen gaan samenwerken bij ontwikkeling blended care

14/3, Zorginstituut: aanbevelingen verslavingszorg voortvarend opgepakt 

11/3, Proefschrift: autistische jongens en seksualiteit

10/3, Begeleiding GGZ-cliënt  door huisarts kan beter

9/3, Volgende stap naar een Europese privacyregeling

9/3, GGZ bij zwakbegaafden kan een stuk beter

7/3, Van Boeijen onder verscherpt toezicht Inspectie

4/3, Gerton Heijne vertrekt als bestuursvoorzitter Reinier van Arkel

2/3, Inspectie: kwaliteit Veilig Thuis-organisaties moet beter

2/3, Knelpunten regelgeving GGZ voor jaarrekening 2014 opgelost

1/3, Miljoenenverliezen GGZ Drenthe, GGZ Friesland en Lentis

29/2, Blog Joost Walraven over Kwaliteitsstatuut GGZ

29/2, Langdurige GGZ verstopt door woningtekort

26/2, Gezondheidsraad: kwart vluchtelingen kampt met PTSS of depressie

26/2, Tbs’ers stromen massal door naar ggz

18/2, Zorgaanbieders ontevreden over Inspectie: te veel regels en te veel focus op fouten

17/2, Aanpak bureaucratie in GGZ

16/2, Monitor Transitie Jeugd 2015: Gemeenten houden deur naar jeugdhulp dicht

16/2, Autoriteit Persoonsgegevens vraagt aandacht voor bescherming persoonsgegevens in zorg

16/2, Bestuurscrisis Drentse gehandicaptenzorginstelling Vanboeijen

15/2, Kinderombudsman: jeugdzorginstellingen kopen klachten af

12/2, Aantal incidenten met verwarde mensen blijft stijgen

12/2, Afname aantal vrouwelijke bestuurders in de zorg

10/2, Schippers gaat ‘time-out procedure’ voor verwarde personen onderzoeken

10/2, Schippers: Regels declaratie GGZ met terugwerkende kracht aanpassen om interpretatieproblemen op te lossen

10/2, Zembla over toename gebruik antidepressiva

10/2, Volkskrant: stop met ‘bedwelmen’ verstandelijk gehandicapten met psychofarmaca

8/2, Directeur GGz Nederland: ‘verantwoordingsidiotie’ legt GGZ lam

8/2, Damiaan Denys nieuwe voorzitter Ned. Ver. voor Psychiatrie

5/2, GGz Breburg start inloop voor kwetsbare mensen

5/2, Proefschrift: patiënten met persoonlijkheidsstoornissen hebben baat bij confronterende psychotherapie

3/2, Proefschrift: Depressie en angst worden overgedragen van ouder op baby

3/2, Mondriaan opent vernieuwde gesloten afdeling, ‘healing environment’

1/2, Kwaliteitsstempel voor acht e-mental health programma’s

1/2, Inspecties presenteren gezamenlijk werkplan voor toezicht jeudgzorg

29/1, Afscheidsrede Cor de Jong (Radboud Universiteit): ‘Geef verslaafde patiënt grotere rol in behandeling’

28/1, Schippers in antwoord op Kamervragen: omzetplafonds geen bedreiging voor vrije keuze behandelaar 

27/1, Huisartsen gaan preventief screenen op depressie

27/1, Opnieuw banen weg bij GGZ Centraal

27/1, Oud-voorzitter Raad voor Volksgezondheid: zorginkoop op kwaliteit werkt nog steeds niet

26/1, Schippers: tien miljoen extra voor onderzoek en voorlichting depressie

25/1, Bram Bakker en Esther van Fenema organiseren Depressiegala met o.a. Mike Boddé, Wende Snijders en Stefan Groothuis

21/1, Nieuwe directeur NIP: Linde Gonggrijp

20/1, Mondriaan, Arkin, GGzE en drie andere instellingen sluiten zich aan bij De Nieuwe GGZ

20/1, Prinsenstichting: gebruik psychofarmaca in gehandicaptenzorg kan 75% minder

19/1, Proefschrift: CGT helpt niet bij depressie en angst tijdens zwangerschap

18/1, Dreigende miljoenenstrop jeugd-GGZ door aanscherping eisen zorgverzekeraars over 2013 en 2014

18/1, Directeur GGZ Nederland: ambulantisering GGZ stokt, patiënten tussen wal en schip 

15/1, Succesvol protest verzekeraars tegen onderzoek NZa naar wachttijden

14/1, Verzekeraars beantwoorden gemiddeld één op de vijf vragen van verzekerden foutief

12/1, Van Rijn: meldcode kindermishandeling minder vrijblijvend

11/1, Kosten zorg verschuiven steeds meer van overheid en werkgevers naar de burgers

11/1, Landelijke tournee psychose-voorlichtingscampagne ‘Het is nooit te laat’

11/1, Zorginstituut: ook GGZ-cliënten toegang geven tot Wet Langdurige Zorg

10/1, GGZ-Totaal: ‘De Nieuwe GGZ’ van Jim van Os e.a.

10/1, GGZ-Totaal: patiënten over hun ervaringen met GGZ-wachtlijsten

9/1, Proefschrift Nijmegen: mindfulness effectief bij depressie

8/1, GGZ Westelijk Noord Brabant in problemen door eisen zorgverzekeraars

7/1, Kees Korrelboom benoemd tot bijzonder hoogleraar in Tilburg 

7/1, Philippe Delespaul over toekomst GGZ: klinieken worden een zeldzaamheid

7/1, Twintig procent van ggz-instellingen heeft jaarrekening 2014 nog niet rond

3/1, De Monitor over uitbuiting startende psychologen

2015

27/12, NOS over nieuwe fraude met GGZ-declaraties door psychiater

23/12, Helft patiënten Parnassia maakt al gebruik van e-health via apps

21/12, Marnix de Romph eerste directeur P3NL

21/12, College Bescherming Persoonsgegevens gaat onderzoek doen naar doorlevering van DBC-gegevens door NZa

17/12, Lentis heeft nieuwe topman: Martin Sitalsing 

17/12, Proefschrift: preventie hechtingsproblemen bij jonge pleegkinderen

16/12, Proefschrift: nieuwe ECT niet effectiever tegen depressie

14/12, GGZ Totaal over ervaringsdeskundigheid in de GGZ

14/12, CBS publiceert jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2015

11/12, Groen licht voor fusie Parnassia en De Jutters

10/12, Consumentenbond: 12 pijnpunten zorgstelsel

8/12, Nieuwe actie Schippers tegen contractvrije zorg

8/12, Nederland geeft relatief veel uit aan GGZ

4/12, NCRV Monitor: Uitbuiting masterpsychologen in de gezondheidszorg

4/12, Enquête SP: 70% GGZ-medewerkers vindt tempo beddenafbouw GGZ onverantwoord

3/12, Patiëntenfederatie: budgetpolis slecht product

2/12, Huisartsen winnen rechtszaak tegen NZa: contractering geen voorwaarde voor vergoeding

2/12, GGZ Breburg wint Gouden Oorkonde voor terugdringen separatie: 92% minder

1/12, NZa start onderzoek naar uitvoering privacyregeling GGZ door verzekeraars

30/11, Zorginstituut: vaktherapie GGZ niet bewezen effectief – maar voorlopig toch vergoed\, in afwachting van onderzoek naar effectiviteit

29/11, Van Rijn: Bekostiging dementiezorg op de schop; ‘schotten’ wegnemen 

28/11, Minister: geen extra geld voor POH GGZ

28/11, Zorgverzekeraars: wachttijden GGZ onacceptabel

26/11, Oratie Edwin de Beurs: GGZ doet te weinig met ROM-gegevens

24/11, Oratie Denny Bosboom (UvA): meten in de psychologie nog steeds een probleem

16/11, Ouderbijdrage jeugdzorg komt in 2016 te vervallen

21/11, Mondriaan en GGzE starten training eerste hulp bij psychische klachten

21/11, GGZ Drenthe schrapt 240 arbeidsplaatsen

21/11, Altrecht snijdt in formatie

18/11, ‘Zorgprofessional wil maatwerk in plaats van marktwerking’

18/11, Verpleeghuis Akropolis Rotterdam onder verscherpt toezicht Inspectie

16/11, Dimence Almelo beste werkplek

15/11, Ouders betalen psychologische behandeling kinderen steeds vaker zelf

15/11, Top-99 invloedrijkste personen in de zorg: geen psychologen

15/11, Proefschrift: de ene autist is de andere niet\, over het belang van behandeling op maat

15/11, Inspectie publiceert toetsingskader nieuwe toetreders jeugdzorg

14/11, Gegevens in jeugdzorg onveilig gedeeld

13/11, Mark van der Gaag erelid VGCt

11/11, Nieuw initiatief ‘Caredate’ voor behandeling lichte klachten door psychologen

11/11, Jacobine Geel (GGz Nederland): ggz moet toegevoegde waarde beter laten zien

11/11, Brandbrief 234 wethouders over jeugdzorg en thuiszorg

10/11, GGZ Centraal aangeklaagd door moeder wegens zelfmoord kinderen

10/11, Mondriaan: gratis online ondersteuning voor mantelzorgers

10/11, Henrie Henselmans nieuwe bestuurder Rivierduinen

9/11, Nieuw verschenen: GGZ Totaal over ‘verwarde mensen’

9/11, Landelijk Platform GGZ: eigen risico bij gedwongen zorg of bemoeizorg schrappen

9/11, Tientallen meldingen psychisch en seksueel misbruik in jeugdzorg

6/11, “Tuchtcolleges dreigen verstopt te raken door lichte klachten”

6/11, Elsevier: Meander Amersfoort\, Gelre Zutphen\, Beatrix Gorinchem en Tergooi Hilversum beste ziekenhuizen

5/11, Consumer Quality index vanaf 2016 niet langer verplicht in ouderenzorg

4/11, Eerste Nieuwsbrief Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming

3/11, Proefschrift: kloof tussen autisme-onderzoek en praktijk wordt steeds groter

2/11, Kinderombudsman kritisch over kwaliteit en toegankelijkheid jeugdzorg

30/10, Artsen krijgen één jaar uitstel voor herregistratie

29/10, Proefschrift: wisselwerking tussen depressies en lichamelijke aandoeningen

29/10, Experiment: verbetering diagnostiek door diagnostische camera

28/10, Trimbosinstituut: ambulantisering GGZ zet door\, maar overheveling naar gemeenten zorgt voor onbduidelijkheid en vertraging

28/10, Coudewater gaat sluiten – wordt mogelijk AZC

23/10, Problemen bij aanvraag jeugdzorg worden steeds groter

23/10, GGZ Momentum stelt patiëntenstop in voor VGZ-verzekerden

22/10, Bestuurder Accare: GGZ-professional eerder inschakelen in jeugdhulp

19/10, Minddistrict komt met toolkit voor implementatie e-health

18/10, Proefschrift: EMDR effectief en veilig bij behandeling getraumatiseerde vluchtelingen

18/10, Proefschrift: preventieprogramma ‘Friends for Life’ zeer effectief in vermindering angst- en depressieve klachten bij kinderen

17/10, Verpleeghuiszorg: toezicht Inspectie op onvoldoende functionerende instellingen werpt vruchten af

14/10, Voorstel NZa voor bekostiging gespecialiseerde ggz voor doven en slechthorenden

14/10, NIP-directeur Hans van Eck vertrekt

14/10, Parnassia wil de Jutters overnemen

14/10, Opzij: Paulien Meurs weer meest invloedrijke vrouw in zorgsector 

12/10, Inspectie heft verscherpt toezicht GGZ Drenthe op

11/10, Victor Kouratovsky wint Sindbadonderscheiding voor werk met vluchtelingen en migranten

9/10, Convenant GGZ voor asielzoekers

9/10, Van Gogh GGZ sluit meerjarencontract met VGZ 

8/10, Proefschrift: Allochtone jeugd testen op psychische stoornissen

5/10, Andere aanpak autisme kan miljoenen besparen

5/10, Inspectie: plaatsing in gesloten jeugdhulp alleen met machtiging kinderrechter

30/9, Opvoedprogramma Stepping Stones Triple P (SSTP): effect klein en alleen op korte termijn

30/9, Gids met laatste inzichten over diagnostiek en behandeling ADHD

30/9, Bram Orobio de Castro wint ZonMw Parel voor project Incredible Years

30/9, Bosman GGz fuseert met The Busy People en gaat verder als Dokter Bosman

29/9, 99keerandersdanjedenkt: BN’ers over stigma rond psychische aandoeningen

29/9, NIP tegen meldplicht kindermishandeling

28/9, Volkskrant: kinderpsychologen worden gestoord van Jeugdwet

28/9, NIVEL: laag vertrouwen bij publiek door onduidelijkheid over taken zorgverzekeraars

25/9, Anne-Mei Thé pleit voor sociale benadering dementie

25/9, Huisartsen bezorgd over wachtlijsten jeugd GGZ

24/9, CNV: SPV’er moet ook regiebehandelaar kunnen zijn

22/9, Oprichting netwerk Psychotrauma Nederland voor verbetering kwaliteit traumazorg

22/9, Veel behoefte aan psychische hulp vluchtelingen

22/9, GGzE krijgt kwalificatie ‘Beste Zorg’

19/9, Corine de Ruiter voor derde keer berispt

15/9, GGZ Breburg en de Viersprong onderzoeken fusie

14/9, Stijgende kosten GGZ? Laten we het eens over de maatschappelijke opbrengsten hebben

14/9, Over de top: Top-20 meest verdiende bestuurders GGZ

11/9, 16 miljoen extra voor dementiezorg

10/9, Klinisch psychologen VU starten project ‘Groene gezonde ziekenhuizen’

7/9, Huisartsen willen meer budget voor POH-GGZ

6/9, Uitzending De Monitor over medisch beroepsgeheim en verzekeraars

5/9, Colin van der Heiden benoemd tot bijzonder hoogleraar geestelijke gezondheidszorg in Rotterdam

4/9, Jurgen Verbeeck en Nolly van der Zeijden nieuwe bestuurders Parnassia

3/9, Kabinet en VNG installeren ‘aanjaagteam’ verwarde personen

2/9, Reorganisatie GGZ levert in 2015 6 miljoen op: 0\,5% van GGZ-budget…..

1/9, Accountants trekken aan de bel over transitie jeugdzorg en langdurige zorg

31/8, NZa: patiëntgegevens zijn toch herleidbaar uit DBC-registratie

27/8, Afbouw psychofarmaca in zorginstellingen kan zonder toename probleemgedrag 

27/8, Publiek heeft weinig vertrouwen in zorgverzekeraars

26/8, Oratie Heleen Riper: e-health even goed als face-to-facebehandeling

25/8, Grote GGZ-instellingen komen met kwaliteitslabel Basis GGZ

31/8, NZa: patiëntgegevens zijn toch herleidbaar uit DBC-registratie

27/8, Afbouw psychofarmaca in zorginstellingen kan zonder toename probleemgedrag 

27/8, Publiek heeft weinig vertrouwen in zorgverzekeraars

26/8, Oratie Heleen Riper: e-heelth even goed als face-to-facebehandeling

25/8, Grote GGZ-instellingen komen met kwaliteitslabel Basis GGZ

21/8, Nieuw zorgpad hersenletsel groot succes

19/8, Samenwerking voor gehandicapten met psychische aandoening

19/8, Nieuw initiatief depressiepreventie bij ouderen

18/8, Groene Hart start geheugenpoli voor niet-Nederlandstaligen

15/8, Schippers: orthopedagoog en kinder- en jeugdpsycholoog geen hoofdbehandelaar in gespecialiseerde GGZ

12/8, Zeeland: psychiatrische opnames vanaf 2016 alleen nog bij Emergis\, niet meer bij ziekenhuizen

10/8, Resultaten enquête NIP naar problemen contractering in jeugd-ggz

5/8, Verzekeraars: volledige marktwerking GGZ in 2017 komt te vroeg

31/7, Leo Kannerhuis: 10 procent minder personeel

31/7, Amsterdam onderzoekt privacy jeugdzorg

30/7, Eetstoornissen Register voor volgen langetermijneffecten eetstoornissen

27/7, Landelijk Platform GGZ wil uitstel persoonsgegevens op Jeugdwet-facturen

27/7, Tips voor bezoek Inspectie

24/7, Omzet GGZ 2013 binnen budget; geen terugvordering via MBI

24/7, Wachtlijst Levenseindekliniek voor psychiatrische patiënten

23/7, Amsterdamse gz-psycholoog en psychotherapeut geschorst wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag

23/7, Samenwerking Brabantse GGZ-instellingen in ‘Coöperatie A59’

22/7, Drie topfunctionarissen Amerikaanse APA opgestapt wegens betrokkenheid bij martelpraktijken

20/7, Meer dwangopnamen psychiatrische patiënten

16/7, NIP neemt actie tegen wirwar van definities ‘vrijgevestigden’ en  ‘instellingen’

15/7, Zorgverzekeraars werpen oneigenlijke drempels op voor ongecontracteerde zorg

15/7, Boek ‘PAAZ’ wordt film en toneelstuk

10/7, ‘Zorgmanager’ snelst groeiende beroep in Nederland

9/7, Landelijk Platform GGZ: meer voorlichting nodig over zorg door gemeenten

6/7, Schippers komt met actieplan voor beperking bureaucratie in zorg

4/7, Inspectie: in ouderenzorg meer aandacht nodig voor dementie en onbegrepen gedrag; psycholoog heeft sleutelpositie

4/7, Trimbos publiceert GGZ in tabellen 2013-2014

4/7, Monitor Basis GGZ 2014 verschenen

4/7, Plan van aanpak psychofarmacagebruik in intramurale zorg

2/7, Marc Verbraak benoemd als hoofd Zorgprogramma Jeugd van Pro Persona

2/7, Arnold van Emmerik nieuwe voorzitter VGCt

2/7, Veel agressie tegen medewerkers in gehandicaptenzorg 

1/7, Schippers: zorg voor verwarde personen naar gemeenten

1/7, Bert van der Hoek van Lentis naar De Friesland Zorgverzekeraar

30/6, Aanlevering beleidsinformatie jeugdhulpverlening vereenvoudigd

29/6, Inspectie benadrukt sleutelpositie psycholoog bij dementiezorg

26/6, Intensieve begeleiding maakt isoleercel overbodig

26/6, Dianda Veldman nieuwe directeur NPCF

26/6, Banken maken zich grote zorgen over financiering GGZ

25/6, Groeiende wachtlijsten en dreiging opnamestops jeugd-GGZ

24/6, Megawinst zorgverzekeraars makkelijk te voorkomen

23/6, Werner Brouwer nieuwe voorzitter TOPGGZ

22/6, GGZ Totaal: E Health in de GGZ: hype of hulpverlening van de toekomst?

21/6, Trimbos: roken in GGZ krijgt te weinig aandacht

16/6, NZa: 700.00 euro boete voor Altrecht wegens slechte DBC-administratie en onjuiste declaraties

15/6, Journaal over toename ernstige psychische problematiek bij huisartsen

15/6, Nieuwsuur over wachttijden jeugdpsychiatrie

12/6, Nieuwe bestuurder Mondriaan Groep

11/6, Toezegging Schippers aan huisartsen: gezamenlijk onderhandelen met zorgverzekeraars moet mogelijk worden

11/6, LVVP: Schippers dwingt tot wurgcontracten met verzekeraars

11/6, Woenselse Poort ontslaat personeel na drugsgebruik

10/6, Proces LVVP tegen Achmea over inbreuk privacy patiënten

9/6, Beveiliging persoonsgegevens bij 83% van de gemeenten niet op orde

4/6, Promotie: puberbrein gevoelig voor sociale uitsluiting

1/6, Eén Vandaag over protest huisartsen tegen bureaucratie in zorg

27/5, NZa-boete van € 115.000 voor GGz instelling

24/5, Peiling: Van Rijn moet aftreden

23/5, Bijna de helft van vrijgevestigden in jeugdzorg nog geen vergoeding voor 2015

23/5, NIP-Bijeenkomst nieuwe beroepscode

22/5, Volkskrant: psychologische zorg kankerpatiënten moet weer vergoed worden

19/5, Trimbos: ROM beperkt ingezet als instrument voor klinische ondersteuning

18/5, Accountants: regels en hervormingen bedreigen de zorg

18/5, Reorganisatie Dimence: behandelteams meer ruimte geven

11/5, Adviescollege regeldruk: administratieve lasten in zorg blijven toenemen

8/5, Volkskrant: Hoge extra kosten voor mensen met budgetpolis

8/5, Schippers: Oplossing problemen acute GGZ door zorgstandaard en betere financiering

6/5, Frits Bosch in Zorgvisie: “GGZ duurder na schrappen aanpassingsstoornissen uit basispakket”

29/4, Jan Derksen in Zembla: “Verdubbeling kosten GGZ door falende opvoeding”

24/4, Onderzoek: kinderen met angststoornissen te weinig doorverwezen naar GGZ

21/4, Beroepsorganisaties\, ouders en belangenverenigingen trekken aan de bel over privacy jeugdzorg

20/4, Minister: onderzoek Inspectie naar experimenten met GGZ-patiënten  Heiloo

18/4, Kinderombudsman: jeugdzorg één grote proeftuin

17/4, Advies Zorginstituut over afbakening jeugdwet en zorgverzekeringswet

17/4, Kinderpsychiaters bezorgd over toenemend gebruik ADHD medicatie

17/4, I-psy start second opinion service voor GGZ-cliënten met niet-westerse achtergrond

17/4, Huisartsen: verzekeraars misbruiken zorgstandaarden

17/4, GGZ Drenthe protesteert tegen verscherpt toezicht Inspectie

16/4, Beantwoording Kamervragen over wachtlijsten in de GGZ

15/4, GGZ Drenthe onder verscherpt toezicht Inspectie

15/4, Zembla: omstreden experimenten met GGZ-patiënten in Heiloo

15/4, Zorgverzekeraars gaan leven beteren: meer transparantie\, makkelijker overstappen\, terughoudender met reclame en acties

14/4, Nico Frijda (87) overleden

13/4, Zorgberoepen in de toekomst: grotere rol voor generalistische professionals

8/4, Veel onvrede over gebruiksvriendelijkheid EPD’s in GGZ

8/4, Meer overstappers zorgverzekering\,  vrije artsenkeuze belangrijk motief

8/4, GGZ Verpleegkunde krijgt eigen hoogleraar

7/4, NRC: Jeugdwet biedt kinderen onvoldoende privacy”

7/4, “Overheid wil 300 miljoen extra bezuinigen op langdurige GGZ”

3/4, Regelgeving overgeheveld van NZa naar VWS

2/4, Reclame Code Commissie bevestigt uitspraak in hoger beroep: VWS in de fout bij zorgspotjes

2/4, Bascule snijdt opnieuw in personeelsbestand 

1/4, Overleg CAO GGZ weer op gang

31/3, Schippers:  geen verband tussen bezuinigingen GGZ en toename verwarde mensen op straat

31/3, Onderzoek: kinderen met ASS wel empatisch

30/3, Beelden voor de geest – tentoonstelling Dolhuys over 50 jaar GGZ

30/3, Onderzoek: ASS geeft vijf keer hoger risico op psychose

30/3, Interventies op school verminderen ADHD-gedrag

29/3, Marian Kaljouw benoemd tot voorzitter NZa

27/3, Zorgverzekeraars geven 72 miljoen uit aan reclame (+25%) – en het werkt niet

24/3, Reactie minister Schippers op protest huisartsen

24/3, Hulplijn: GGZ-patiënten in de kou door lange wachtlijsten en sluiting van afdelingen

19/3, Gebruik antidepressiva opnieuw gestegen

19/3, Onrust over reorganisatie GGz Breburg

18/3, Landelijk Platform GGZ gaat Zorgverzekeraars vergelijken op kwaliteit zorginkoop

17/3, Evaluatie zorginkoop langdurige GGZ

16/3, Pim Cuypers: zelfzorg even effectief als therapie

16/3, Vier miljoen voor kinder- en jeugdpsychologen Krabbendam en Van Lier (VU)

16/3, Nieuw behandelprogramma voor mensen met obesitas

16/3, Filosoof: professionals gedijen alleen in vrijheid

16/3, Basis GGZ-instelling Denk start programma voor behandeling seksuele problemen

16/3, Schippers tikt zorgverzekeraars op de vingers wegen stopzetting vergoeding medicijnen

10/3, Leids proefschrift: Jongste kind socialer door oudere broer of zus

8/3, Psycholoog Willem van der Does over de lente (vanaf 12 min. 30)

6/3, Miljard euro verspilling in verpleeghuizen

5/3, Agnes Scholing benoemd tot hoofdopleider psychotherapie RINO Zuid en bijzonder hoogleraar Open Universiteit

5/3, Proefschrift: Persoonlijkheid voegt zich naar omgeving

4/3, Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen gereed

4/3, Proefschrift: Lichaamsbeweging niet altijd goed tegen depressie

4/3, Initiatiefnota Groen Links: commercialisering zorgverzekering terugdraaien

3/3, Slechte samenwerking GGZ en UWV bij arbeidsparticipatie GGZ-cliënten

1/3, Veel knelpunten in acute GGz\, onder andere door financiering en regelgeving\, voor integrale rapport klik hier

26/2, 45% fysiotherapeuten overweegt contractvrij werken in de toekomst

24/2, NRC: Arts tegen verzekeraar: M’n spreekkamer uit!

24/2, Redactioneel Volkskrant: Psychotherapie moet niet voor happy few worden

23/2, Radar: Zorgverzekeraars schenden privacy

23/2, Volkskrant: ‘Psychiaters boycotten verzekeraars’

22/2, Internationaal onderzoek: zorggebruik mensen zonder DSM-stoornis zeer beperkt

21/2, Vici-subsidie voor Eveline Crone

19/2, Artsen terughoudend bij euthanasie bij dementie en psychische aandoeningen

18/2, VGZ erkent fouten bij contractering huisartsen

18/2, Stelselwijziging GGZ in Leiden succesvol

15/2, IGZ onderzoekt wegens ontucht veroordeelde gz-psycholoog naar aanleiding van reportage De Monitor

14/2, Tjak, tjak, volgende patiënt. Psychologe lucht haar hart in de Volkskrant

11/2, Proefschrift: Geen aantoonbaar effect werkgeheugentrainingen bij behandeling verslaving

11/2, Rotterdam schrapt ouderbijdrage jeugd-ggz

9/2, Kwart Nederlanders bereid meer te betalen voor kortere wachttijd GGZ

5/2, Zorgverzekeraars willen realtime toegang tot BIG-register

5/2, Inspectie richt vizier op zorgbestuurder

1/2, Medisch specialist vindt macht verzekeraar te groot

31/1, Hersenen veranderen door stress

29/1, Zorgverzekeraars willen hulp GGZ bij aanpak wachtlijsten

28/1, Gemeente Den Haag schrapt deel ouderbijdrage jeugd-ggz

25/1, Ombudsman: kosten van behandeling en eigen risico behoren in verhouding te staan tot geleverde prestatie

23/1, GGZ Friesland behandelt angst met virtual realityprogramma Oculus Rift

21/1, De Viersprong in financieel zwaar weer

17/1, Zorginkoop 2016: goede voorbereiding is het halve werk

16/1, Fusie Virenze en Riagg Groep Maastricht

16/1, Tweede Kamer wil opheldering over artikel 13 vrije artsenkeuze

15/1, “Specialistische jeugdzorg wordt uitgehold”

14/1, Huisartsen willen oordeel van NZa over VGZ

5/1, Hersenz, nieuwe landelijke organisatie voor behandeling niet-aangeboren hersenletsel in chronische fase

Op de hoogte blijven? Abonneer je op onze Nieuwsbrief of volg ons op Twitter, @nvgzp