In de psychologische gezondheidszorg zijn drie beroepen wettelijk verankerd: de gezondheidszorgpsycholoog, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. Daarnaast is er één psychotherapeutisch beroep: de psychotherapeut. Deze vier beroepen samen zijn geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).
Deze wet geeft garanties voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg.[1]

De BIG-status van de gezondheidszorgpsycholoog betekent dat:

  • de deskundigheid en de opleidingseisen wettelijk zijn vastgelegd;
  • de titel ‘gezondheidszorgpsycholoog’ wettelijk is beschermd;
  • gz-psychologen onderworpen zijn aan wettelijk tuchtrecht;
  • gz-psychologen verplicht zijn hun deskundigheid op peil te houden (herregistratie-plicht[2]).

De Wet BIG onderscheidt basisberoepen en specialistische beroepen (zie figuur 1).
De gz-psycholoog is een basisberoep in het kader van de Wet BIG. Er zijn twee specialistische psychologische beroepen: de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog.

[1] Zie voor de Wet BIG: D.Y.A. van Meersbergen e.a., red. (2012) Beroepenwetgeving gezondheidszorg 2012/2013, Houten: BSL.

[2] Zie voor de herregistratieplicht: Herregistratie BIG-register, Beoordelingskader, Ministerie van VWS, juli 2016.

Altijd op de hoogte zijn?

Word lid, volg ons op Twitter @nvgzp of abonneer je op onze Nieuwsbrief.

Dit bericht delen?

Klik op een van de buttons om dit bericht te delen met collega’s of andere geïnteresseerden.

Er zijn nog geen reacties gegeven.


Reageren?

Klik op de button en plaats je reactie onder dit artikel.